Jako dramaturg působil v Divadle Drak v letech 1978 – 1995.