Jan Borna (25. 8. 1960 – 17. 1. 2017) vystudoval teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a režii na DAMU. Na této škole také působil od r. 1990 jako pedagog na katedře alternativního a loutkového divadla. V letech 1985 – 1986 působil brněnském HaDivadle a zároveň byl do roku 1990 členem Volného spojení režisérů. Později byl v angažmá také v Realistickém divadle, jako režisér a umělecký šéf vedl v letech 1993 – 1996 Dejvické divadlo a od roku 1996 byl režisérem a členem uměleckého vedení Divadla v Dlouhé. Spolu s Jaroslavem Duškem také spoluzaložil divadelní soubor Vizita. V roce 1992 mu byla diagnostikována roztroušená skleróza, která ho v posledních letech života výrazně omezovala. Vedle divadelních režií se věnoval také psaní básní, od roku 2005 vydal postupně pět básnických sbírek. Jeho inscenace získaly celou řadu prestižních ocenění, v roce 2002 mu byla udělena Cena Českého střediska ASSITEJ za přínos rozvoji divadla pro děti a mládež a v roce 2008 dostal Cenu Ministerstva kultury ČR za celoživotní umělecké zásluhy v oblasti divadla.
V Draku působil relativně krátce (v angažmá v letech 1989–1992), přesto tu však zanechal výraznou stopu jak občanskou, kdy se významně osobně angažoval v událostech kolem sametové revoluce, tak inscenační.