V Draku působil v letech 1965 – 1974 jako scénograf a šéf výpravy. Vedle Divadla Drak je úzce spojen s Naivním divadlem Liberec, kde působil dlouhá léta a podílel se na celé řadě legendárních inscenací. Byl také dlouholetým pedagogem pražské DAMU. Zemřel v roce 2016.