Alenka zamilovaná byla první z cyklu inscenací pro dospívající, který nesl název Vyskočit z dětství. Inscenace se volně inspirovala Alenkou v říši divů Lewise Carrolla a vyprávěla příběh třináctileté, poprvé zamilované Alenky, který bez sentimentality postihoval úzkou hranici mezi dětstvím a dospělostí, zde představovanou právě láskou. Ta byla spouštěcím mechanismem sledu událostí světa za zdí, který nesl všechny atributy současného města a jeho obyvatel, rychlosti dnešní doby i nebezpečí, do kterého se jakékoli dítě může dostat.

Premiéra: 26. 11. 2004

Dramatik: Jakub KroftaZora Vondráčková
Režisér: Jakub Krofta
Výprava: Marek Zákostelecký
Hudba: Jiří Vyšohlíd
Texty písní: Jan Kašpar, Pavel P. Procházka