V Draku pracuje od roku 1995. Na starosti má správu budov.