V Draku pracovala jako umělecká krejčová v letech 2011 – 2015. Nadále s ním nárazově externě spolupracuje.