REGIONY Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové (dříve festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program) patří mezi nejvýznamnější kulturní události města Hradce Králové a představuje největší divadelní přehlídku v České republice. Díky dlouholeté tradici, bohaté historii a renomé pořadatelů, kterými jsou Klicperovo divadloDivadlo Drak a kontrapunkt, z. ú., jej lze bezesporu označit za zcela klíčový v rámci celé české divadelní festivalové tradice. Genius loci historického centra města Hradce Králové přispívá k neopakovatelné atmosféře festivalu, který se svým charakterem blíží divadelnímu festivalu v Avignonu.

29. ročník festivalu se uskuteční v termínu 21.-28. června 2024.

Dramaturgie festivalu nabízí průřez současnou českou divadelní scénou od amatérských souborů, přes studentská představení a nezávislé profesionální soubory po inscenace renomovaných českých scén. Mimo to každoročně přiváží do Hradce Králové originální inscenace, které rezonují na současné mezinárodní scéně, a které jsou v České republice uvedeny často vůbec poprvé.

Téma a vizuální identita

Letošní vizuální identita zrcadlí téma ročníku ~ Chvění. Tekutost. Rovnováha. ~ Tedy pojmy, které zachycují dynamičnost a různorodost festivalu a které vstupují do prožitků z festivalových dnů skrz všechny naše smysly. Autorem letošního designu je již tradičně grafický designér Přemysl Zajíček.

Chvění. Tekutost. Rovnováha.

Žijeme v rozechvělé době. Míra vibrací, které ve vlnách procházejí společností, periodicky osciluje mezi sotva znatelným šimráním v podbřišku po menší či větší zemětřesení. Je to znepokojivé? Možná. Ale možná je to jen projev větší společenské citlivosti.

Pevné neznamená neměnné. Zavedené pojmy, pravdy, instituce, to vše jako by se dnes rozpouštělo, roztékalo, mísilo a hledalo jiné formy, nový tvar. Občas se mluví o tekutém hněvu, tekutém odporu. Ale spolu s nimi tu přece někde musí být i tekutá radost a tekutá naděje!

Jen tak se svět dokáže udržet v rovnováze. Jako tanečník, který na špičce vytáčí svoji piruetu. Jako provazochodec, kterému se s každým krokem na chvilku zatají dech, a sotva se srovná, už nakračuje na další (životní) krok.