Na jaře roku 2015 se obě budovy Draku i prostranství před divadlem, na němž vyrostl kopulovitý bílý Dóm, proměnily v Komenského Labyrint světa. Stalo se tak v rámci unikátního interaktivního projektu autorů Dominiky Špalkové, Ondreje Spišáka a Tomáše Žižky, který spojoval divadlo, výtvarnou instalaci, výstavu a společenskou hru. Vycházel z principů imerzivního divadla, kdy se z diváků stávali poutníci pohybující se imaginativním světem. Každý si přitom mohl zvolit svou vlastní jedinečnou cestu a na ní stejně jako Komenského poutník na vlastní kůži poznávat a zakoušet rozličné stavy či navštívit hrad Fortuny. Projekt, ve kterém se vedle členů souboru divadla a jeho dalších zaměstnanců objevila také řada hostů (Lucie Bulisová, Jiří Kniha, Jiří Kohout, Ján Sedal, Matija Solce, Jan Svoboda), běžel po dobu pěti týdnů a stal se událostí, na jejíž reprízy se sjížděli diváci z celé republiky. K projektu vyšla i obsáhlá publikace a jeho součástí byla i dětská inscenace Komenský: MODE, která vznikla pod vedením lektory Anny Hrnečkové.

Ondrej Spišák, Dominika Špalková a Tomáš Žižka byli za autorství inscenace oceněni Cenou Divadelních novin.

Premiéra: 25. 3. 2015

Autor předlohy: Jan Amos Komenský
Dramatizace: Dominika Špalková, Tomáš Žižka, Ondrej Spišák, Marie Nováková
Režisér: Ondrej Spišák
Výprava: Tomáš Žižka
Dramaturg: Dominika Špalková, Marie Nováková