S příchodem režiséra Jiřího Středy v roce 1961 a otevřením stálé scény v budově bývalého studentského domova roku 1963 se tehdejší Východočeské loutkové divadlo mohlo posunout od inscenovaní drobných, snadno převozitelných hříček ke komplikovanějším, ambicióznějším inscenacím. Středa přinesl modernější inscenační styl, pracoval s hudbou či filmem, prosazoval antiiluzivní přístup a práci s metaforou. Zároveň reperotár Draku obohatil i o neloutkářské tituly, které byly původně určené dospělým. Takovým případem je i jedna z jeho vrcholných inscenací Král jelenem, pohádkový příběh z pera italského dramatika a komediografa Carla Gozziho.

Premiéra: 13. 3. 1965

Dramatik: Carlo Gozzi
Úprava: Jiří Středa
Režisér: Jiří Středa
Hudba: Karel Novák
Scénický výtvarník: Pavel Kalfus

Deramo: Boris Šlechta
Tartaglio: Vladimír Staněk
Angela: Miroslava Kostřábová
Pantalone: Matěj Kopecký
Leandro: Matěj Kopecký
Clarise: Libuše Staňková
Stařec: Jan Pilař
Smeraldino: Věra Říčařová (alternace)
Smeraldina: Jindra Židlická (alternace)