Inscenace Mor na ty vaše rody!!! byla mezinárodním projektem volně parafrázujícím Shakespearovu tragédii Romeo a Julie, na němž spolupracovali čtyři čeští členové drakovského souboru se čtyřmi japonskými kolegy. Česká loutkářská tradice se tu tak mísila a vzájemně inspirovala s japonským divadlem bunraku.

U Krofty se vodiči – zbavení anonymity a odění v černých suknicích, kápích a okrově zlatých halenách – stávají nejen chórem, jenž události komentuje, ale také je iniciuje a účastní se jich. Rozehrávají střety Monteků a Kapuletů v soubojových scénách, kde se ve stylizované podobě objevují prvky asijského bojového umění. V jedné scéně tak například rozvášněný dav roztrhá Romea na kusy, aby ho vzápětí ošetřil. Krutost je vystřídána balkónovou scénou v netradičně komickém pojetí – zafačovaný Romeo, přikurtovaný na dlouhých dlahách, se šplhá za svou milou, posléze padá ze zdi a předtím, než se rozplácne na zemi, zůstane moment viset ve vzduchu jako komiksový hrdina. Jindy se zase Julie koupe a bílá nahota loutky vytváří erotický, a přece velice cudný obraz. Šplouchání lázně se navíc prolíná se zurčením vína, které si nalévá na druhé straně jeviště Páter… Další postavy se z chóru vydělují pomocí masek, jež kombinují prvky commedie dell’arte i masek východních. Prolínání evropského a japonského živlu je příznačné pro celé pojetí inscenace. A nadto: kontrast kultur je v projektu Mor na ty vaše rody!!! symbolem toho, co si jako svůj terč bere lidská zloba. Zdeněk Tichý, MF Dnes

Loutkové divadlo používá loutky. Nikoli místo herců, ale spolu s nimi. Na škole se snažíme, aby studenti našli cestu k loutce přirozeně. Aby ji potřebovali. Podstatné totiž je, aby loutka měla na jevišti smysl, nezaměnitelný význam. Užíváme-li ji jen proto, že máme na dveřích napsáno loutkové divadlo, pak to nestačí. Nevím, co všechno skrývá pojem loutkářství, ale loutkové divadlo je jen jednou z forem divadelního umění a je nezbytné, aby se podle toho chovalo. Josef Krofta

Premiéra: 10. 6. 2001

Scénář: Miloslav KlímaJosef Krofta
Překladatel: Jiří Josek, Noriuki Sawa, Syo Iriichi
Autor předlohy: William Shakespeare
Režisér: Josef Krofta
Výprava: Irena Marečková
Hudba: Jiří Vyšohlíd
Režijní spolupráce: Noriuki Sawa, Jakub Krofta
Pohybová spolupráce: Jaroslava Hojtašová, Petr Pachl
Hlasová spolupráce: Alena Hesounová (fonetická)
Dramaturg: Miloslav Klíma

Julie: Ivana Bílková / Hanako Azuma
Romeo: Jan Popela / Shin Nakatsugava 
Chůva, Přítel: Václav Poul / Kosaku Ogawa
Matka, Páter: Jiří Vyšohlíd / Gakosaku 

Chór: Zdeněk Tesař, Ivana Bílková, Hanako Azuma, Václav Poul, Kosaku Ogawa, Jan Popela, Shin Nakatsugava, Jiří Vyšohlíd, Gakosaku, Pavel Černík, Miloš Zlobický