Absolvoval režii a dramaturgii na KALD DAMU v ročníku Ivana Rajmonta a Jana Borny. S Drakem spolupracuje jako dramaturg od r. 2013.