Kontakt:

495 514 721, info@draktheatre.cz

Otevírací doba

Pro veřejnost otevřeno o víkendech (so + ne*) 10:00 – 17:00 hodin.
V ostatních dnech přijímáme skupinové i individuální objednávky návštěv muzea, komentovaných prohlídek a dalších programů.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. +420 734 655 157, email. nechvatalova@draktheatre.cz

* O nedělích, kdy je na programu Nedělání – rodinné odpoledne v oživeném prostoru Labyrintu (dílny, divadlo, bojovka), jsou prohlídky pro veřejnost pouze do 14.00.

Poslední prohlídka – hodinu před koncem otevírací doby

Vstupné:

základní vstupné – 70,- Kč
studenti, ZTP, důchodci – 50,- Kč
rodinné vstupné – 3člená rodina – 180,- Kč a 4člená rodina – 200,- Kč
skupinové – 60,- Kč (za osobu)

Možnost uplatnění rodinných pasů

Labyrint Divadla Drak je unikátním moderním objektem. Je vytvořen na míru snahám o propojování umění a vzdělávání, které divadlo v současnosti považuje za jeden ze svých nejpodstatnějších úkolů. Nabízí bezbřehé možnosti poznávání nejen tajů divadelního umění, ale i světa kolem nás a nás samých.

Labyrint vznikl v roce 2010 v jedné z budov bývalých Tereziánských kasáren, která byla po rekonstrukci přímo propojena s původní divadelní budovou. Je zde vybudováno muzeum loutek, kreativní laboratoř, studiová scéna a místnost pro workshopy.

Muzeu jsou v bludišti vitrín vystaveny loutky, které vznikly v dílnách Divadla Drak a vystupovaly v jeho slavných inscenacích. Cesta bludištěm vede do Dračí Laboratoře, originální multimediální herny s moderními trenažéry, které (nejen) dětským návštěvníkům umožní vyzkoušet si různé divadelní profese, stát se na okamžik scénografem, zvukařem, osvětlovačem, kostýmním výtvarníkem či loutkohercem.

V rámci projektu Labyrint – Ráj divadla a vzdělávání se v prostorách Labyrintu konají různé typy výukových programů a dílen, určené převážně školním skupinám. Jsou interaktivní, pomocí přímé zkušenosti a zážitku umožňují dětem poznat divadelní umění z mnoha různých úhlů pohledu. Vedou je k pozitivnímu vztahu k divadlu, aktivnímu diváctví i vlastní tvůrčí činnosti, mají přispět k jejich osobnostně sociálnímu rozvoji. Programy jsou vystavěné tak, aby korespondovaly s Rámcovými vzdělávacími programy: vedle návaznosti na různé vzdělávací oblasti a průřezová témata jsou podstatným příspěvkem k rozvoji klíčových kompetencí. Součástí projektu je i celoroční divadelní činnost dětských a mladých divadelních souborů pod názvem LAB.

Lektorka: Anna Hrnečková, annahrneckova@gmail.com

V prostorách Labyrintu se však také pravidelně konají divadelní představení, koncerty, workshopy či mezinárodní rezidence profesionálních i amatérských umělců.