Vystudovala herectví na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v ročníku Josefa Krofta. Ten jí v roce 2002 nabídnul angažmá v uměleckém souboru Divadla Drak, jehož členkou je dodnes.