V letech 1969 – 1993 působil v Draku jako technolog a umělecký řezbář.