Černošská pohádka byla inscenací pro nejmenší děti, která prostřednictvím jednoduchých říkadel a nejrůznějších perkusí vytvořených z běžných všednodenních předmětů vyprávěla jednoduchý příběh o lakomém chlapci jménem Masilo. Na repertoáru se udržela neuvěřitelných 20 let.

“Nejskromnější, leč pro mne nejobjevnější je pokus hradeckého Draku – Černošská pohádka, sepsaná Jiřím Vyšohlídem, jenž též vévodí trojici herců. V maskách i bez nich, s využitím žebříku, hbitě sestavovaných figurín i těch nejobyčejnějších rekvizit (hudbu obstará bití na hrnec a konev z umělé hmoty) se příběh i slova přímo rodí z rytmu, pohybu a křiku. Místo honosných efektů – vynalézavost dětské hry. Rozumějí tomu i ti nejmenší a ti velcí se znovu přesvědčí, že malé je hezké.” Zdeněk Hořínek, Lidové noviny

Jiří Vyšohlíd za inscenaci získal Cenu za režijně-hudebně-herecké mistrovství na festivalu Mateřinka 2001.

Premiéra: 13. 11. 1999