Divadlo Drak je hostitelem pátého setkání členů Asociace dramacenter České republiky. Na programu budou ukázky činnosti dramacenter z Prahy, Olomouce, Plzně, Brna a workshopy z nabídky Divadla Drak. 

Dramacentra (nebo také střediska dramatické výchovy) jsou organizace, které se zabývají dramatickou výchovou ve všech jejích podobách. Těžištěm práce českých dramacenter jsou zpravidla výukové programy pro školyzájmová činnost ve volném čase. Dramacenter v Čechách není mnoho, jejich činnost je však velmi pestrá a zajímavá. Za všechny jmenujme Sdružení D (Olomouc), Johan (Plzeň), či Labyrint – studio dramatické výchovy (Brno).

Aktivity Labyrintu Divadla Drak definici dramacentra bezezbytku naplňují. Dílny a workshopy, které Drak nabízí školním skupinám i veřejnosti, umožňují praktické seznámení se s divadlem, jeho typy a žánry, technikami či profesemi, navazují na inscenace divadla, krátkodobé výstavy, váží se k muzeu loutek atd.

Česká dramacentra sdružuje Asociace dramacenter České republiky, která se stará o rozvoj, zasíťování, vzájemnou výměnu informací a spolupráci mezi dramacentry, ale také např. garantuje kvalitu činnosti svých členských organizací. Divadlo Drak je členem asociace od roku 2012.

Setkání je určeno členům asociace a široké veřejnosti.

Účastnický poplatek je 300 Kč.

Počet účastníků je omezen.

IMG_5164

Podrobný program:

ČTVRTEK 9. 3. 2017

10:15 – 11:15

O zapomenuté loutce / Divadlo Drak, Hradec Králové

Studio

Tvůrčí tematický program, který pomocí metod dramatické výchovy seznamuje děti s příběhem rozbité loutky, která nemůže hrát divadlo. Děti se stanou hlavními aktéry příběhu. Podniknou dobrodružnou cestu plnou nástrah, budou plnit úkoly a překonávat překážky, aby si nakonec mohly celou pohádku samy zahrát. A možná na své cestě pochopí, že vysloužilé věci nemusíme hned vyhazovat… A staré loutky už vůbec ne.

Pro MŠ a 1. ročník ZŠ

13:30 – 16:30
Pohádka z cukřenky / Labyrint – Studio dramatické výchovy, Brno
Studio

Hledání dramatického potenciálu v matematickém vzorci s využitím prvků improvizace, storytellingu a dramatizace.
Knižní předloha: Pohádka z cukřenky (autor: Masaičiró Anno, ilustrace: Micumasa Anno)

Pro 8. – 9. ročník ZŠ a studenty SŠ

19:00

Ostře sledované vlaky / Divadlo Alfa, Plzeň
Hlavní scéna

Inscenaci podle slavného románu vytvořilo Divadlo Alfa v roce 2014 k výročí uplynutí 100 let od narození Bohumila Hrabala. Co je tedy vlastně dospělost? Jaká změna postojů a míry odpovědnosti z ní vyplývá? Kdo jsou Ti mnozí směšní, nemožní, mnohdy za živa zmrtvělí dospělí? Ohledávání dospělosti z pohledu mladého člověka, jemuž chybí už jen krůček, aby do ní vstoupil, a který nakonec skutečně udělá, bude tedy klíčovým tématem této „iniciační“ inscenace, s odstupem 50 let asi o něco syrovější a zároveň grotesknější, než poetizující Menzelův film. Sex, vlaky a… smrt!

PÁTEK 10. 3. 2017

8:30 – 10:00

Musí to být trhák? / Centrum tvořivé dramatiky, Praha

Studio

Představení divadla ve výchově na téma ovlivňování našeho mínění médii. Využívá interakci, prostřednictvím které probouzí kritické myšlení a uvažování diváka nad tématem a otázkami, které s sebou nese. Je postaveno na příběhu ambiciózní novinářky, která sní o kariéře a prestiži. K naplnění svých snů se přiblíží, když od šéfky dostane šanci k napsání trháku o smrti maturantky.

Pro 2. stupeň ZŠ a 1. –  4. ročník SŠ

10:30 – 12:30
Kryštofe, neblbni! / Sdružení D, Olomouc
Studio

 „Člověk přece nechce být celý život zavřený v kufru…“

Devítiletý Kryštof sedí vysoko na skále a odmítá slézt dolů. Je mu zima, stmívá se, ale on tvrdohlavě dřepí ve výšinách a vzpomíná, co ho k tomu vedlo. Proč se pohádal s nejlepším kamarádem, proč od nich táta odešel…? Program vznikl na motivy knihy Ivy Procházkové Kryštofe, neblbni a slez dolů! Pomáhá dětem mladšího školního věku konstruktivně řešit problémy a ukazuje, jaké komplikace přináší unáhlené jednání. Lekce o přátelství a vzájemné pomoci.

Základní zaměření: Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství.

Hlavní cíle programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.

Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, trénink empatie, vytváření živých obrazů, řešení modelových situací, žáci v roli, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.

Pro 3. – 5. ročník ZŠ

 

15:00 – 17:30
Romanův svět / Johan, Plzeň
Studio

Příběh čtrnáctiletého chlapce z disfunkční rodiny, který stojí před důležitým rozhodnutím. Jeho strýc, ke kterému vzhlíží, ho chce získat pro krádeže aut. Strukturované drama, v němž se musí hlavní hrdina rozhodnout, zda se bude podílet na zločinu nebo ztratí svého jediného přítele, spojence a životní vzor.

Zaměření: morální hodnoty

Téma: Manipulace — Jak říci ne těm, na kterých nám záleží.

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova

Návaznost na vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace

Dílčí cíle: Rozvíjet schopnost rozhodovat se, formulovat své názory, argumentovat a bránit se manipulaci. Schopnost empatie a komunikace. Hledání cest k řešení problémů. Seznámení se základními výchovně dramatickými technikami.

Pro 8. — 9. ročník ZŠ

19:30 – 21:00 
Nadabuj svůj animák / Jihočeské divadlo – Ateliér 3D, České Budějovice
Studio

Uvědomili jste si vůbec někdy, kolik je v animovaném filmu zvuků? Slyšíte šplouchnutí vody, ránu pěstí o stůl, skřehotání racka, otevření vrat i rozhovor dvou lidí. Vy však před sebou uvidíte jen množství dřívek a plechů, kovových tyček a kamenů, plastových sáčků i kokosových skořápek. Opravdu věříte, že s tímhle dokážete „naruchařit“ film? Ruchařsko-dabingová dílna vás o tom přesvědčí!

Pro 1. a 2. stupeň ZŠ a studenty SŠ

 

SOBOTA 11. 3. 2017

Workshop Christiny Zoniou zrušen. Zájemcům se omlouváme.

Dramacentrum:

  • Označení pro středisko dramatické výchovy – servisní, vzdělávací, kulturní a komunitní zařízení zabývající se dramatickou výchovou ve všech jejích podobách.
  • Těžištěm práce dramacenter jsou zpravidla výukové programy pro školy a zájmová činnost ve volném čase.
  • První středisko dramatické výchovy v českých zemích vzniklo v 2. polovině 80. let v brněnských Lužánkách.
  • Vzorem pro vznik prvního střediska dramatické výchovy bylo Redbridge Drama Centre, které působí v Londýně od roku 1973.

 

 

 

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN