Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s. (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné pod doménovým jménem www.draktheatre.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

 1. Základní ustanovení

  Prodávající

  Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s. se sídlem Hradební 632 500 03 Hradec Králové, IČ 27504671 je společností zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 141.

  Kupující

  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na faktuře. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

  Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 2. Systém objednávání

  Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky (dále jen „objednávka“) na www.draktheatre.cz/obchod (dále jen „e-shop”). Objednávat je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

  Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího. Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. K expedici zboží dochází ve všední dny. Pro expedici v daný den musí být objednávka přijata nejpozději do 9.00 expedičního dne.

  Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Podmínkou platnosti objednávky je uvedení všech těchto údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku.

  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

  Prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít, a to zejména pokud:

  • • se zboží již nevyrábí
  • • se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží.

  V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

  V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

  Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Prodávající si vyhrazuje právo tuto cenu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám, změna ceny se však nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.

 3. Dodací podmínky

  Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu. Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 2 pracovních dnů po přijetí objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky. V případě platby převodem se zboží odesílá nejpozději další pracovní den po přijetí této platby na účet prodávajícího (je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky). Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

  Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

  • • osobní odběr na pokladně Labyrintu Divadla Drak, Hradební 632, 50003 Hradec Králové, v otevírací době
  • • doručení Zásilkovnou na výdejní místa
  • • doručení na adresu – doručení kurýrem vybraným v závislosti na aktuální vytíženosti a kvalitě daných kurýrních společností.

  Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce. Další podmínky se řídí aktuálními podmínkami vybraného dopravce. V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že zásilka nebude vyzvednuta v daném termínu, zásilka se vrací zpět prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje prodávající poštovné ve stejné výši.

  Doručení prostřednictvím přepravce trvá obvykle 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

  Zásilky objednané k vyzvednutí v pokladně Labyrintu Divadla Drak budou připraveny k odběru maximálně 14 dní od jejich expedice, pokud se prodávající s kupujícím nedomluví jinak.

  Zboží je možné uhradit následujícími platebními metodami:

  • • platba pomocí on-line platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. (platba kartou a platebními tlačítky bank)
   • ◦ kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám ComGate Payments, a.s.
    Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
    ◦ E-mail: platby-podpora@comgate.cz
    ◦ Tel: +420 228 224 267
  • • platbou bankovním převodem na účet prodávajícího č. 35-7806340217/0100 vedený u Komerční banky, a.s. na základě faktury vystavené prodávajícím
  • • platbou v hotovosti nebo platební kartou při převzetí objednávky
  • • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

  Sazebník dalších nákladů

  Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

  Sazebník doručení:

  • • Osobní odběr na pokladně Labyrintu Divadla Drak – zdarma
  • • Zásilkovna – ČR – do 5 kg – 80 Kč / nad 5 kg – 140 Kč, dobírka 20 Kč
  • • Doručení na adresu v ČR – do 5 kg – 120 Kč / nad 5 kg 160 Kč, dobírka 20 Kč

  Sazebník platebních metod:

  • • Platba pomocí online platební brány – zdarma
  • • Platba bankovním převodem – zdarma
  • • Dobírka – 20,- Kč

  Součástí ceny za dopravu je poplatek za balné.

  Tento ceník dopravy je platný pro území České republiky.

 4. Odstoupení od smlouvy

  V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

  Kupující musí odstoupení od smlouvy odeslat do 14 dnů od přijetí zboží. Následně musí do 14 dnů od odstoupení zaslat zboží zpět prodávajícímu.

  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

  Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  • • Zboží doručit na adresu prodávajícího (Hradební 632, 50003 Hradec Králové) s číslem faktury.
  • • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  • • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, která bude kupujícímu za přijaté zboží vrácena.

  Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na

  • • dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
  • • na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího
  • • na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

  Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým kupující kupní cenu uhradil. Prodávající si vyhrazuje právo odeslat finanční prostředky na účet kupujícího až po zpětném doručení zboží či po doručení důkazu o jeho odeslání.

  Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 2991 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

  Výměna zboží

  Zboží zakoupené přes e-shop je možné za stejných podmínek jako při odstoupení od kupní smlouvy ve stejné lhůtě vyměnit, a to na náklady kupujícího. V tom případě je nutné prodávajícího o toto prostřednictvím e-mailu požádat a zboží na adresu prodávajícího spolu s fakturou dopravit, vyměněné zboží bude odesláno stejnou formou dopravy, jak tomu bylo v původní objednávce.

 5. Reklamační řád

  Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako součást těchto obchodních podmínek.

  Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR.

  Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

  Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

  Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

  Délka záruky

  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na faktuře. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

  Reklamace zboží uplatněné po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí občanským zákoníkem (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

  Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží faktura.

  Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu e-shop@draktheatre.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího: Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s., Hradební 632, 50003 Hradec Králové.

  Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny.

  Balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii faktury, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením faktury, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na příslušných dokladech (faktura nebo doklad o reklamaci) musí být stejné číslo objednávky.

  Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  • • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
  • • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
  • • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

  Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí kupujícím a během záruční doby.

  Způsob vyřízení reklamace

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

  Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

  Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

  Po vyřízení reklamace prodávající upozorní na ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60 dnů od data podání reklamace je prodávající, dle § 2608 odst. 1 ve spojení s § 2159 odst. 2 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace úplatu za uskladnění.

 6. Ochrana soukromí, duševní vlastnictví

  Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání, v případě objednání doručení prostřednictvím Zásilkovny nebo kurýrní služby i telefonní číslo.).

  Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

  Kupující bere uzavřením kupní smlouvy na vědomí, že zboží představuje právními předpisy chráněné duševní vlastnictví prodávajícího. Kupující je oprávněn prodávajícím dodané zboží používat pro sebe nebo své obchodní partnery či klienty, není však oprávněn zboží jakkoli pozměňovat, doplňovat, odstraňovat z nich ochranné známky či jiné značky prodávajícího nebo je dále prodávat (nevyplývá-li z kupní smlouvy, že je zboží objednáváno za účelem dalšího prodeje), s výjimkou úprav pro osobní nekomerční potřebu kupujícího, který je fyzickou osobou. Kupující rovněž není oprávněn zhotovovat či nechávat zhotovovat kopie či napodobeniny zakoupeného zboží. Pro případ každého jednotlivého porušení některého ze závazků uvedeného v tomto odstavci kupujícím se sjednává smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč a povinnost k náhradě škody a nemajetkové újmy v plné výši (např. u neoprávněného užití zboží).

 7. Závěrečná ustanovení

  Tyto VOP jsou platné od 14. 12. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.
  Za Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s. schválila vedoucí marketingu a produkce MgA. Barbora Kalinová
  Vypracováno v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 8.  

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN