Konference je realizována v rámci Mezinárodního setkání vysokých uměleckých škol Gaudeamus Theatrum 2021.

Tvorba pro dospívající publikum tvoří významnou součást repertoáru Divadla Drak a představuje klíčovou oblast tvorby současného uměleckého vedení divadla, které ji chce dále rozvíjet.

V roce 2021 je tomuto tématu také věnován workshop Mezinárodního setkání studentů vysokých uměleckých škol Gaudeamus Theatrum pod vedením norského lektora Kjella Moberga.

Rozhodli jsme se tedy využít této vzácné příležitosti a uspořádat konferenci, na které se nad smyslem, stavem a budoucností divadla pro dospívající zamyslíme nejen s našimi hosty, ale i se zástupci českých divadel, pedagogy posledních ročníků základních škol, pedagogy středních škol a gymnázií i samotnými studenty. Přizváni jsou dále zástupci Města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a oborových institucí.

Účast na konferenci je zdarma. V případě zájmu se prosím registrujte (z důvodu omezené kapacity) na tomto odkazu nejpozději do 31.10.2021.

KDO SE BOJÍ DIVADLA PRO NÁCTITELÉ?

Smysl, stav a budoucnost (nejen) českého divadla pro dospívající

PROGRAM:

9:30 Registrace, úvodní slovo
9:45 – 11:00 Prezentace hostů, příspěvky, příklady dobré praxe
11:00 – 11:15 Pauza
11:15 – 12:30 Moderovaná diskuse

moderuje: Barbora Pokorná

Prezentace hostů, příspěvky, příklady dobré praxe

  • Roman Černík: Divadlo pro mladé a vzdělávání 

Jakou úlohu může mít divadlo v procesu vzdělávání dospívajících? Jak se proměňuje vztah divadla a školy? Co mohou pedagogové od divadla očekávat a jakým způsobem může divadlo vyjít těmto očekáváním vstříc?

MgA. et Mgr. Roman Černík je absolventem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích a Katedry výchovné dramatiky DAMU. Působí jako pedagog, je činný v kultuře jako tvůrce, organizátor, iniciátor. Vyučuje na Pedagogické fakultě ZČU a Katedře výchovné dramatiky DAMU. Vedl odbor kultury na plzeňském magistrátu a podílel se na tvorbě řady městských kulturních strategií. Je spoluzakladatelem plzeňského Centra pro kulturní a sociální projekty JOHAN a ředitelem Otevřeného komunikačního prostoru Moving Station, který sídlí na bývalém nádraží Plzeň – Jižní předměstí. 

  • Kjell Moberg: Tvorba na pomezí divadla, pedagogiky a sociální intervence 

Umělecký program divadelní skupiny NIE a jeho přesahy k pedagogice, sociální intervenci a práci na rozvoji komunity.

Kjell Moberg je norský divadelní režisér, pedagog a performer, spoluzakladatel a umělecký ředitel divadelní skupiny NIE (New International Encounter). Ta byla založena v ČR během jeho dlouhodobé studijní stáže na DAMU a za dobu své existence od roku 2001 obdržela řadu prestižních mezinárodních ocenění. Dlouhodobě a soustavně se zabývá tvorbou pro dospívající, mladé publikum, a to žánrově velmi pestře a různorodě, s přesahy k pedagogice či sociální práci.

  • Tomáš Jarkovský: Divadlo iniciace 

 Východiska současné dramaturgie Draku pro mladé publikum opírající se o poznatky z předchozí inscenační praxe v jiných divadlech. Motiv iniciace jako její klíčový inspirační zdroj.

 MgA. Tomáš Jarkovský je absolventem Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. V současnosti se tamtéž věnuje doktorskému studiu, přičemž předmětem jeho výzkumu je právě tvorba pro dospívající, mladé publikum. Té se v tandemu s režisérem Jakubem Vašíčkem věnuje soustavně od roku 2010 (Hamleteen, Ostře sledované vlaky, Gazdina roba v Divadle Alfa, Cyrano v LGL Maribor, Tom Sawyer v Jihočeském divadle, Cloud v Divadle D21, Bílý tesák a Cesta v Divadle Drak). Působí jako dramaturg a autor divadelních scénářů. Od ledna 2020 je ředitelem Divadla Drak.

  • Natálie Preslová: Divadlo pro lidi, co nechodí do divadla 

Současný umělecký program Divadla NoD. Hledání nových způsobů komunikace s mladým publikem prostřednictví nových forem autorského divadla.

Mgr. Natálie Preslová, PhD. je absolventkou Divadelní vědy na FF UK. Spolus Jankem Lesákem tvoří umělecké vedení Divadla NoD. Jako dramaturgyně a spoluautorka scénářů pravidelně spolupracuje s Malým divadlem v Českých Budějovicích, dále spolupracovala se Západočeským divadlem v Chebu, Slezským divadlem v Opavě, Divadlem Alfa v Plzni a kladenským Divadlem Lampion. Založila festival francouzského divadla Sněz tu žábu, věnuje se překladům z francouzštiny. Její překlady uvedl Český rozhlas (C. Zambon: Můj bratr, má princezna, F. Barat: Krásný mladý obludy) a Východočeské divadlo v Pardubicích (F. Sonntag: George Kaplan).

  • Daniel Přibyl: Divadlo Komedie – kreativní centrum pro mladé diváky i tvůrce 

Projekt Divadla Komedie jako kreativního centra po mladé diváky i tvůrce – původní záměr, současný stav a zahraniční inspirace (Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, Theater der Jugend Wien, Junges Schauspielhaus Hamburg, festival Radikal Jung München)

MgA. Daniel Přibyl vystudoval dramaturgii na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Jako dramaturg působil na nezávislé scéně (v roce 2005 založil divadlo Letí, které zpočátku umělecky vedl), má za sebou praxi ve významném regionálním divadle (Klicperovo divadlo v Hradci Králové), pracoval pro televizi i film. Od podzimu 2009 působil více než tři roky jako dramaturg Nové scény Národního divadla, mezi roky 2012 a 2015 byl uměleckým šéfem Městského divadlo Kladno a Divadla Lampion. Externě vyučuje na Katedře činoherního divadla DAMU. Od ledna 2018 je ředitelem Městských divadel pražských.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN