Koncepce / Conception: Martina Marková, Tereza Vašíčková, Aneta Kohoutová
Libreto / Libretto: Martina Marková, Aneta Kohoutová
Návrh instalace a výtvarné řešení / Installation and artistic design: Martina Marková, Tereza Vašíčková
Grafické řešení / Graphic design: Jindřich Max Pavlíček
Animace / Animation: Aneta Kohoutová, Šimon Macek, Tereza Vašíčková, David Ledvinka
Produkce / Production: Barbora Kalinová

Vstup zdarma

  • Rodinné Určeno pro celou rodinu.

Divadlo Drak pro své návštěvníky přichystalo vhled do unikátního světa loutkové ruční animace. Celé horní patro Labyrintu se proměnilo v mikrosvět plný optických triků – animační ateliér. Putovní výstava Trojhlas aneb loutková animace třikrát představí návštěvníkům tři loutkové animované filmy vzniklé souběžně na třech českých uměleckých školách. Jsou jimi Betonová džungle Marie Urbánkové (UMPRUM), Oscarem za nejlepší studentský film oceněná Dcera Darii Kashcheevy (FAMU) a Noctuelle Martina Pertlíčka (ZČU). Všechny tři filmy budou promítány v rámci slavnostního otevření výstavy. Dračí animační herna vznikla speciálně pro Labyrint Divadla Drak v rámci dlouhodobé koncepce programové nabídky prostoru, kterou je propojování umění a vzdělávání. Jejími autorkami jsou výtvarnice Martina Marková, scénografka Tereza Vašíčková a lektorka animace Aneta Kohoutová. Návštěvníci na výstavě zjistí, jak blízko k sobě mají loutková animace a animovaný film nebo co vše se dá animovat. V herně si mohou zájemci vyzkoušet různé animační techniky a seznámit se s optickými hračkami, které jsou považovány za předchůdkyně animovaného filmu.

 

Drak Theatre’s Animation play room and Three Voices Exhibition

Drak Theatre has prepared a peek at the unique world of manual puppet animation for its visitors. The entire upper floor of Labyrint has been transformed into a microcosm full of special effects – an animation atelier. The travelling exhibition Three Voices presents the visitors with three animated puppet films created simultaneously at three Czech art schools. In the play room, those who are interested can try out various animation techniques and get to know the optical tricks that are considered to be the predecessors to animated films.

 

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN