Prostřednictvím vystavených loutek, fotografií, ukázek z inscenací a dalších dobových materiálů zachycuje proměny drakovského divadelního jazyka a zároveň přibližuje nezaměnitelnou atmosféru divadla. Představuje Drak jako místo tvorby, ale také jako křižovatku osudů těch, kteří jeho příběh po šedesát let spoluvytvářeli.

Průvodce, který se do labyrintu vydá spolu s  návštěvníky, jim pomůže rozeznat různé typy loutek a prozradí mnoho zajímavého z bohaté historie divadla.

Labyrintem muzea dojdou návštěvníci až k multimediální dračí laboratoři, kde prostřednictvím zábavně – vzdělávacích projekcí, tabulí a vitrín proniknou do tajemství výroby divadla. Na moderních trenažérech si potom mohou sami vyzkoušet jednotlivé divadelní profese.

Prohlídku lze kombinovat s návštěvou divadelního představení Divadla Drak nebo s účastí na workshopu či jiném vzdělávacím programu.

Vedou pedagogicky školení průvodci.

Pro děti od tří let, žáky ZŠ a SŠ
Standardní délka prohlídky: cca 90 minut
Kapacita: max. 30 účastníků