Součástí programu je také reflexe představení vedoucí k lepšímu porozumění dílu a ukotvení nově získaných poznatků. Pro ulehčení organizační zátěže učitelů nabízí Divadlo Drak i možnost zajištění oběda pro celou skupinu v divadelním klubu.

Pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ

Program dne rádi sestavíme podle požadavků a potřeb třídy či skupiny.
Délka a kapacita záleží na výběru konkrétních představení a programů.