Poslední premiérou sezóny 2023/2024, která proběhla za velkého zájmu diváků na Hlavní scéně Divadla Drak v sobotu 11. 5. 2024, byla dramatizace sci-fi románu anglického spisovatele H. G. Wellse Válka světů.

Autoři Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček zvolili jako východisko své inscenace spojení slavného románu H. G. Wellse s jeho nejslavnějším a zároveň nejkontroverznějším zpracováním, rozhlasovou adaptací v režii Orsona Wellese.
Inscenace je primárně určena dospívajícímu publiku od jedenácti let. Zájemci se mohou těšit na její další reprízu 22. 6. 2024 od 16.00 hodin, která proběhne v rámci Mezinárodního divadelního festivalu Regiony.

Ačkoli byl román Válka světů vydán již roku 1898, francouzský časopis Le Monde jej zařadil na svůj seznam 100 nejdůležitějších knih 20. století. Od svého vydání se dočkal řady zpracování divadelních nebo filmových. Všechna však svým věhlasem i významem zastiňuje  právě rozhlasová adaptace v režii Orsona Wellese z roku 1938, pojatá jako živá reportáž z právě uskutečňované invaze mimozemšťanů. Ta způsobila ve své době mimořádný rozruch a vedla dokonce k panice mezi posluchači. Rozhlas byl v té době stále poměrně mladým médiem a společenská situaci již značně ovlivněna vzrůstajícím mezinárodním napětím. Do dneška je proto Wellesova adaptace uváděna jako jeden z nejpřesvědčivějších důkazu o vlivu masových medií na veřejné mínění i atmosféru ve společnosti.

Spojení Wellse a Wellese se stalo v drakovském zpracování základem pro barvitou jevištní koláž, která si v několika plánech vizuálně a zvukově hraje s různými podobami vyprávění (literárním, rozhlasovým, divadelním) i mediální komunikace. Jak původní román, tak jeho rozhlasová adaptace se vyznačují maximální snahou o sugestivnost, vždy s ohledem na svůj žánr a dobu vzniku. Aktuální novinka obě tyto polohy zprostředkovává, ale nadto staví ještě třetí, ryze aktuální rovinu, která si pohrává jednak s divadelností situace „tady a teď“ a jednak se způsoby sdílení a šíření informací typickými pro naši současnost.

„Masová media a jejich schopnost vytvářet nepravdivé, ale přesto velmi sugestivní obrazy, manipulovat s realitou a ovlivňovat jednání i smýšlení velkých skupin lidí, je fenomén, který všichni velmi dobře známe, ale vůči kterému se s rozvojem sociálních sítí nebo umělé inteligence stáváme čím dál tím bezbrannější.“ řekl k jednomu z hlavních témat inscenace režisér Jakub Vašíček.

Novinka Divadla Drak vtáhne diváky do světa, ve kterém se ne vždy dá odlišit fikce od reality a který je zároveň možná nestojí na tak neotřesitelných základech, jak by se na první pohled mohlo zdát. Celkové vyznění inscenace podporuje mnohovrstevnatá scénografie Kamila Bělohlávka spolu s hudbou Daniela Čámského. Na jevišti se představí členové uměleckého souboru Draku, Barbara Jarkovská Humel, Pavla Lustyková, Milan Žďárský a Dominik Linka spolu s Janem Čipčalou.

„Ve své tvorbě se s Jakubem Vašíčkem dlouhodobě zabýváme napříč různými divadly zvukovou stránkou inscenací a zkoušíme experimentovat s formami jako je scénický koncert či různé multimediální koláže. Mnohokrát jsme také uvažovali o tom, že bychom si chtěli zkusit vytvořit inscenaci na stejném principu, jako se inscenuje rozhlasová hra a vytvořit divadelní variaci na ni. Zároveň se opakovaně vracíme k tématům jako je šíření (dez)informací, virtuální komunikace nebo vliv technologického rozvoje na sebepojímání člověka a jeho orientaci ve světě současném i budoucím. V Draku jsme se takto pokusili po sto letech reinterpretovat Čapkovo R.U.R., v pražském D21 vytvořili inscenaci o životě ve virtuálním světě Cloud, v plzeňské Alfě inscenaci Pravdu má každý svou (?) a v libereckém Naivním divadle inscenaci #Burn#IAmHere#Herostratos. Wellsova Válka světů nám nyní i ve vztahu s Wellesovou legendární rozhlasovou adaptací umožnila spojit do jedné inscenace obojí – jak formální hru se způsobem vyprávění, tak další průzkum témat, která nás přitahují.“ doplňuje dramaturg a ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský.

Inscenaci bude divadlo dále reprízovat – jak je v Draku zvykem – jak představeními určenými pro veřejnost, tak zejména pro školní skupiny. V rámci její předpremiéry 10. 5. i proto proběhne po představení diskuse, která poskytne hlubší vhled do divadelní inscenace se zaměřením na její vzdělávací přínos a nabízená témata, jako jsou psychologie, morálka a etika. Setkání, které je vedeno divadelními lektory a obohaceno o pohled psycholožky, je otevřeno pedagogům, tvůrcům, rodičům i dětem, kteří mají zájem zařadit toto dílo do výuky nebo prohloubit své porozumění divadelnímu umění.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN