V sezóně 2022/23 jsme spustili nový projekt věnovaný mladému publiku pod názvem Drak+, jehož součástí je speciální dramaturgická linka čtyř představení, navazujících lektorských programů pro střední školy i seminář pro pedagogy pracující s náctiletými. Projekt byl podpořen z prostředků Národního plánu obnovy na Kreativní vzdělávání a dotačního programu Královéhradeckého kraje.

Cílové skupině náctiletých se Drak bude věnovat dlouhodobě. Společně s partnery z Norska a Německa jsme uspěli v evropském dotačním programu Kreativní Evropa s tříletým projektem Third Place/Třetí místo.

Stěžejní částí projektu Drak+ je celoroční spolupráce se dvěma třídami středních škol z Hradce Králové s názvem Druhák. Do projektu se zapojili studenti druhých ročníků Gymnázia J.K.Tyla a Střední zdravotnické školy. Ti v průběhu školního roku 2022/23 absolvují celkem šest setkání, která tvoří úvodní divadelní seminář, tři dopolední představení s navazujícím lektorským programem, debaty s tvůrci a večerní neorganizovaná návštěva divadla, kde se obě zapojené školy sejdou dohromady. Projekt zakončí společný závěrečný happening.

Kromě dvou inscenací z vlastního repertoáru Divadla Drak jsou součástí dramaturgické řady pro náctileté také dva tituly v podání hostujících souborů. Jihočeské divadlo přiveze multimediální inscenaci Invisible Man, za kterou stojí tvůrčí tandem Janek Lesák a Natálie Preslová. Druhým hostujícím souborem pak bude pražské divadlo D21, které se mladým hradeckým divákům představí s inscenací Emil čili O Háchovi. Ta před nedávnem získala Cenu Marka Ravenhilla pro nejlepší inscenaci současné hry za rok 2021.

„Inscenacemi Cesta a Antigona se v Draku otevřely dveře i dospívajícím divákům, kteří dlouhodobě považovali Drak za divadlo pro „mateřinky“ a „základky“. Rádi bychom dospívajícímu publiku umožnili se do divadla vracet a vidět představení, která je mohou bavit, řeší témata jim blízká nebo jim umožňují reflektovat vlastní zážitky a emoce. Proto jsme se rozhodli přizvat dva další divadelní soubory a vytvořit programovou řadu čtyř inscenací, které v průběhu jedné sezóny uvedeme na naší scéně v dopoledních reprízách pro školy i ve večerních časech pro veřejnost,“ představuje projekt Drak+ vedoucí produkce Barbora Kalinová.

Divadlo Drak myslí i na pedagogy. Pro ty na začátku října proběhl pilotní dvoudenní akreditovaný seminář Divadlo pro náctileté: Metody rozvíjení divácké gramotnosti dospívajících pod vedením lektorek Anny Hrnečkové a Jany Nechvátalové. Seminář pedagogům představil divadelní umění jako příležitost k poznání světa i sebe sama, příležitost k diskusi, tříbení názorů, empatii a porozumění,
a seznámil je s metodami, jak tuto zkušenost zprostředkovat studentům. Ke všem inscenacím dále lektorské oddělení divadla připravuje metodické a pracovní listy.

Na Drak+ naváže v letech 2023–2026 mezinárodní projekt 3Place: Performing arts as the Third Place for the young audience, který divadlo Drak připravuje společně s norskými partnery Scenekunstbruket, kteří celý projekt vedou, a německým divadlem Junges Ensemble Stuttgart.

„Třetí místo zkoumá scénické umění pro mladé publikum ve třech různých aspektech, kdy každý z partnerů zastupuje jedno z hledisek – za prvé fyzický prostor, kde se kulturní zážitek odehrává, za druhé samotnou uměleckou tvorbu, kterou zaštiťuje v projektu Divadlo Drak, za třetí zapojení mladého publika tak, aby se cítilo být v tvorbě zastoupeno,“ uvádí ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský

foto: O. Littera a M. Hajn

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN