LOUTKÁŘI

Workshop zaměřený na fascinující fenomén českého loutkářství. Ve společnosti slavných bratří Kopeckých se ponoříme do světa loutek a možná založíme i vlastní divadlo!

ZAŽÍT ČESKOSLOVENSKO

Příběhové drama, v němž žáci v rolích i mimo ně projdou příběhem skutečných postav, do jejichž života zasáhl vznik a rozpad Československa. Workshop navazuje na autorskou inscenaci Zapsaný spolek českých a slovenských loutkářů uvádí: Kašpárek a zbojník a je možné jej absolvovat kdykoli před i po zhlédnutí tohoto představení.

JAK SE DÍVAT NA DIVADLO (ANEB JEDEN DEN V DRAKU)

Studenty pedagogických škol vtáhneme na celý jeden den do světa divadelního umění a v něm jim pomůžeme najít způsoby, jak si můžou divadlo prožít naplno sami i se svými budoucími žáky. Metody přípravy na divadelní představení a jeho reflexi obohatíme o hru s předmětem a různými typy loutek.

Jak postavit drama

Pan Aristoteles se právě chystá k náročnému výzkumu dramatického básnictví, který má být základem první teorie dramatu na světě. Svůj nový spis by mohl nazvat třeba… třeba Poetika. Výzkum je to ale velmi náročný a Aristoteles nutně potřebuje asistenty…

Pomocí metod dramatické výchovy přivede program žáky do prostředí antického Řecka, kde se nejen osobně setkají s filozofem Aristotelem, ale budou se moci také zúčastnit práce na jeho Poetice. Na základě dalších zajímavých setkání a zábavných úkolů budou potom moci žáci sledovat další osudy tohoto spisu, aby si nakonec uvědomili, že Aristotelův odkaz je mnohem živější, než se na první pohled zdá. Program doplňuje znalosti žáků z oboru divadla a dramatu, na které v běžné školní výuce mnohdy nezbývá čas. Vede žáky k vnímání výstavby dramatu a jejího podílu na vyznění díla. Seznamuje žáky se základní terminologií teorie dramatu, velkou pozornost věnuje zejména pěti fázím výstavby klasického dramatu a termínu katarze. Žáci se seznámí s postavou antického filosofa Aristotela a dalšími teoretiky dramatu, nahlédnou do Aristotelovy Poetiky a uvědomí si zásadní vliv spisu na evropskou dramatiku a literaturu mnoha staletí.


Na RVP ZV, RVP G navazuje program zvláště ve vzdělávacích oblastech Jazyk a Jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a společnost (Dějepis) a Umění a kultura (doplňkový obor Dramatická výchova / Umělecká tvorba a komunikace). Díky specifické metodice dramatické výchovy se program podílí na rozvoji většiny klíčových kompetencí, zejména však Kompetencí k učení, k řešení problémů a Komunikativních kompetencí. Program lze kombinovat s komentovanou prohlídkou muzea loutek, návštěvou divadelního představení Divadla Drak (vhodné je zejména spojení s inscenací Ikaros) nebo s účastí na některém z nabízených workshopů.

Vedou odborní lektoři Divadla Drak.

O zapomenuté loutce

To loutkové divadlo bylo kdysi nové a krásné a každý se o ně zajímal. Teď tu ale leží staré a zhroucené, je v něm nepořádek a nikdo si s ním nehraje. Něco mu totiž chybí. Ale co? Vydejte se s námi na záchrannou výpravu a pomozte vrátit život divadlu, na které už téměř všichni zapomněli.

Tvůrčí tematický program pomocí metod dramatické výchovy seznámí děti s příběhem rozbité loutky, která nemůže hrát divadlo. Děti se stanou hlavními aktéry příběhu. Podniknou dobrodružnou cestu plnou nástrah, budou plnit úkoly a překonávat překážky, aby si nakonec mohly celou pohádku samy zahrát. Možná na své cestě pochopí, že vysloužilé věci nemusíme hned vyhazovat… A staré loutky už vůbec ne. Cílem programu je seznámit děti s principy a složkami loutkového divadla a vést je k šetrnému vztahu ke starým věcem. Prostřednictvím zážitku a přímé zkušenosti chceme v dětech budovat nejen kladný vztah k divadelnímu umění, ale i sebevědomý pocit, že jsou samy schopny pomáhat, řešit problémy a tvořit.


Program navazuje na RVP pro předškolní vzdělávání zejména ve vzdělávacích oblastech Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost. V RVP pro základní vzdělávání má úzkou vazbu zejména ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a jeho svět a Umění a kultura a doplňující obor Dramatická výchova. Jeho náplň zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí, konkrétně Kompetencí k učení, Kompetencí komunikativních, Kompetencí sociálních a personálních. Program lze také provázat s obsahem průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

Co dělají loutky v noci

Loutky vystavené ve vitrínách muzea už dávno nehrají divadlo. Visí tu, nehýbají se a vypadají jako mrtvé. Nikdo však netuší, že když se v muzeu zhasne a všichni lidé odejdou domů, vypadá tu všechno úplně jinak. Odhalme společně tajemství nehybných loutek a pokusme se na okamžik oživit slavné inscenace Divadla Drak, ve kterých loutky kdysi hrály.

Program využívá metody dramatické výchovy, zejména techniku zastaveného pohybu a živého obrazu. Děti se aktivně – kolektivně nebo ve skupinách – účastní všech her, prostor je ponechán i jejich samostatné tvůrčí práci. Od vytváření jednoduchých statických situací přecházejí plynule ke skládání uceleného příběhu, který presentují před spolužáky ve formě krátkého improvizovaného představení. Prostřednictvím inovativních vyučovacích metod jsou děti vedeny k reflexi výrazových možností lidského těla a mimiky, principů nonverbální komunikace a mizanscény. Program rozvíjí jejich schopnosti vnímat a rozumět výtvarnému a divadelnímu umění, poodhaluje jim podstatu muzejních exponátů. Zároveň jim představuje Divadlo Drak coby významnou regionální kulturní instituci s bohatou historií. Jednotlivé aktivity rozvíjejí komunikační dovednosti dětí, vedou je ke kooperaci a tvořivosti, zapojují jejich fantazii.


  Program navazuje na RVP ZV zvláště ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme a Lidé a čas) a Umění a kultura (Výtvarná výchova, doplňující obor Dramatická výchova). Jeho náplň zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí, konkrétně Kompetenci k učení, Kompetenci komunikativní, Kompetenci sociální a personální. Program lze také provázat s obsahem průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Vedou odborní lektoři Divadla Drak.

Loutka na provázku

Každý účastník workshopu dostane sadu potřeb k výrobě dřevěné marionety.

Cestou jednoduchých úkonů si pod vedením zkušeného školitele vyrobí vlastní originální exemplář. Se svou loutkou se naučí hrát divadlo a nakonec si ji odnese s sebou domů. Workshop je součástí projektu Divadlo na vlastní kůži. Projekt umožňuje dětem vyzkoušet si v několika samostatných workshopech profese, které se podílejí na vzniku divadelní inscenace. Na základě vlastní praktické zkušenosti se děti seznamují s tajemstvím výroby divadla, učí se divadlo vnímat a rozumět mu.

Všechny workshopy však také přispívají k rozvoji osobnosti a mají přesah do běžného života. Především se zaměřují na rozvoj kreativity, probouzí fantazii, rozvíjí citlivost a zlepšují komunikační dovednosti dětí. Workshop lze kombinovat s komentovanou prohlídkou muzea loutek, návštěvou divadelního představení Divadla Drak nebo s účastí na dalším workshopu či jiném vzdělávacím programu.

Vedou lektoři Divadla Drak.

Vánoční putování

Příběh o tom, jak se v Betlémě narodil Ježíšek, děti už jistě slyšely. Ale staly se někdy samy Marií, která prosí o nocleh, pastýři, kteří jdou za hvězdou, třemi králi, kteří nesou dary, či králem Herodem, který se bojí o svůj trůn? Vydejte se s námi na vánoční putování, na jehož konci možná zjistíme, proč vlastně slavíme Vánoce a proč od Ježíška dostáváme dárky.

Tvůrčí program, při němž budou děti vstupovat do rolí, hrát hry a zpívat. Pomocí metod moderní dramatické výchovy se seznámí se základními událostmi příběhu narození Ježíše Krista, naučí se vánoční koledu a zamyslí se nad původním smyslem vánočních svátků a rituálu obdarovávání.  Zároveň však chce program sám být pro děti malým dárkem. Zážitkem, který s sebou přinese opravdovou sváteční atmosféru.

Program navazuje na RVP pro předškolní vzdělávání zejména ve vzdělávacích oblastech Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost. V RVP pro základní vzdělávání má úzkou vazbu zejména ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a jeho svět a Umění a kultura a doplňující obor Dramatická výchova. Jeho náplň zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí, konkrétně Kompetencí k učení, Kompetencí komunikativních, Kompetencí sociálních a personálních. Program lze také provázat s obsahem průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

Vedou lektoři Divadla Drak.  

Za vůní perníku

Pohádku O perníkové chaloupce zná snad každé dítě. Co se ale na tento příběh podívat jinýma očima nebo dokonce očima Ježibaby? Vydejte se s námi do pohádky!   Tvůrčí program, při němž budou děti vstupovat do rolí, hrát hry a zpívat. Pomocí metod moderní dramatické výchovy společně zažijeme pohádku O perníkové chaloupce na vlastní kůži.

Program navazuje na RVP pro předškolní vzdělávání zejména ve vzdělávacích oblastech Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost. V RVP pro základní vzdělávání má úzkou vazbu zejména ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a jeho svět a Umění a kultura a doplňující obor Dramatická výchova. Jeho náplň zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí, konkrétně Kompetencí k učení, Kompetencí komunikativních, Kompetencí sociálních a personálních. Program lze také provázat s obsahem průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.  

Vedou lektoři Divadla Drak.

PIMPRLATA ANEB VÝTVARNÁ DÍLNA PRO NEJMENŠÍ

Při nové výtvarné dílně se děti seznámí se základními principy loutkového divadla a vytvoří si svou vlastní originální loutku z ekologicky šetrných materiálů.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu