Pohádku O perníkové chaloupce zná snad každé dítě. Co se ale na tento příběh podívat jinýma očima nebo dokonce očima Ježibaby? Vydejte se s námi do pohádky!   Tvůrčí program, při němž budou děti vstupovat do rolí, hrát hry a zpívat. Pomocí metod moderní dramatické výchovy společně zažijeme pohádku O perníkové chaloupce na vlastní kůži.

Program navazuje na RVP pro předškolní vzdělávání zejména ve vzdělávacích oblastech Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost. V RVP pro základní vzdělávání má úzkou vazbu zejména ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Člověk a jeho svět a Umění a kultura a doplňující obor Dramatická výchova. Jeho náplň zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí, konkrétně Kompetencí k učení, Kompetencí komunikativních, Kompetencí sociálních a personálních. Program lze také provázat s obsahem průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.  

Vedou lektoři Divadla Drak.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN