Celoroční umělecko-vzdělávací projekt pro třídní kolektivy druhých ročníků středních škol 

V rámci pěti společných setkání nabízíme Vám a Vašim studentům: 

 • Prostor pro společné sdílení zážitků, jejich recepci a reflexi 
 • Nahlédnutí umění coby prostředku ke komentování, kritice či analýze společnosti, coby cestu k občanství a demokracii
 • Bezpečné prostředí pro svobodné vyjadřování, mezilidské vztahy a dialog
 • Příležitosti pro rozvíjení kreativního vyjádření skupiny i jednotlivce
 • Rovnováhu mezi osobní (tvůrčí) svobodou a vzájemnou zodpovědností za budování a sjednocování rozmanitosti v týmu
 • Rozvíjení schopnosti vidět a cítit druhé pomocí fikce, abstrakce a estetiky·       
 • Prostor pro osobní setkání v kontrastu k současnému fenoménu digitální komunikace 

  Součástí projektu je: 

 • Úvodní divadelní seminář

Seznámení s lektory, prostorem, stylem divadelního jazyka, probuzení zájmu studentů pro celoroční projekt, vytvoření známého bezpečného místa. 

 • 3x dopolední představení s následným lektorským programem

Tři společné návštěvy divadla, během nichž třída zhlédne tři divadelní představení a absolvuje následný praktický divadelní workshop či diskusi. 

 • 1x večerní návštěva divadla s následným setkáním s tvůrci

Večerní představení je určeno pro samostatnou neorganizovanou návštěvu studentů bez pedagogického dozoru. Cílem je ukázat studentům divadlo jako místo, které mohou navštívit i na základě svého vlastního rozhodnutí a kde mohou nadále žít svůj kulturní život i nezávisle na školní docházce. 

 • Závěrečný společný happening

Poslední setkání, evaluace pilotního ročníku projektu, společné kreativní vyjádření studentů a lektorů na základě získaných zkušeností a dovedností. 

Podrobný program: 

 • září 2022

Úvodní divadelní seminář 

 • říjen 2022 (18. a 19.10.) 

Divadlo Drak: Antigona + lektorský program  

 • leden 2023 

Malé divadlo, České Budějovice: Invisible man + lektorský program  

 • březen 2023 

Činoherní studio, Ústí nad Labem – My děti ze stanice ZOO* + lektorský program 

 • květen 2023 (večerní představení) 

Divadlo Drak: Cesta + debata s tvůrci 

 • červen 2023 

Závěrečné setkání – celodopolední workshop  

*referenční titul 

Praktické informace:  

Celoroční projekt Druhák je určen exkluzivně pro dva středoškolské třídní kolektivy. Ze všech přihlášených budou třídy vybrány na základě setkání s lektory a splnění jednoduchých tvůrčích úkolů přímo ve škole. 

Cena za studenta: 580 Kč, pedagogický doprovod zdarma 

Nákupní košík
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu