Celoroční umělecko-vzdělávací projekt pro třídní kolektivy druhých ročníků středních škol 

V rámci pěti společných setkání nabízíme Vám a Vašim studentům: 

 • Prostor pro společné sdílení zážitků, jejich recepci a reflexi 
 • Nahlédnutí umění coby prostředku ke komentování, kritice či analýze společnosti, coby cestu k občanství a demokracii
 • Bezpečné prostředí pro svobodné vyjadřování, mezilidské vztahy a dialog
 • Příležitosti pro rozvíjení kreativního vyjádření skupiny i jednotlivce
 • Rovnováhu mezi osobní (tvůrčí) svobodou a vzájemnou zodpovědností za budování a sjednocování rozmanitosti v týmu
 • Rozvíjení schopnosti vidět a cítit druhé pomocí fikce, abstrakce a estetiky·       
 • Prostor pro osobní setkání v kontrastu k současnému fenoménu digitální komunikace 

  Součástí projektu je: 

 • Úvodní divadelní seminář

Seznámení s lektory, prostorem, stylem divadelního jazyka, probuzení zájmu studentů pro celoroční projekt, vytvoření známého bezpečného místa. 

 • 3x dopolední představení s následným lektorským programem

Tři společné návštěvy divadla, během nichž třída zhlédne tři divadelní představení a absolvuje následný praktický divadelní workshop či diskusi. 

 • 1x večerní návštěva divadla s následným setkáním s tvůrci

Večerní představení je určeno pro samostatnou neorganizovanou návštěvu studentů bez pedagogického dozoru. Cílem je ukázat studentům divadlo jako místo, které mohou navštívit i na základě svého vlastního rozhodnutí a kde mohou nadále žít svůj kulturní život i nezávisle na školní docházce. 

 • Závěrečný společný happening

Poslední setkání, evaluace pilotního ročníku projektu, společné kreativní vyjádření studentů a lektorů na základě získaných zkušeností a dovedností. 

Podrobný program: 

Úvodní divadelní seminář 

Září 2022 (termín dle individuální domluvy)

Divadlo Drak: Antigona + lektorský program 

Termín: 18. a 19. října 2022 od 9.00

Nabídkový list 

Malé divadlo: Invisible man + lektorský program

Termín: 10. a 11. ledna 2023 od 9.00

Nabídkový list

D21: Emil čili O Háchovi + lektorský program

Termín: 28. února a 1. března 2023 od 9.00

Nabídkový list

Divadlo Drak: Cesta + debata s tvůrci

Termín: 18. května 2023 od 19.00

Nabídkový list

Závěrečné setkání – celodopolední workshop  

Červen 2023 (termín dle individuální domluvy)

Praktické informace:  

Celoroční projekt Druhák je určen exkluzivně pro dva středoškolské třídní kolektivy. Ze všech přihlášených budou třídy vybrány na základě setkání s lektory a splnění jednoduchých tvůrčích úkolů přímo ve škole. 

Cena za studenta: 580 Kč, pedagogický doprovod zdarma 

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN