Dvoudenní akreditovaný seminář pro učitele, kteří pracují s dospívajícími 

Vzdělávacím cílem semináře je představit pedagogům nástroje k rozvíjení divácké gramotnosti žáků a studentů ve věku od třinácti let. 

Seminář ukazuje divadelní umění jako příležitost k poznání světa i sebe sama, příležitost k diskusi, tříbení názorů, empatie a porozumění atd. a pomáhá učitelům tuto zkušenost zprostředkovat studentům.  

Na příkladu konkrétní inscenace nabídne seminář inovativní metody přípravy na divadelní představení a jeho reflexe, které jsou přitažlivé pro dospívající a přispívají k rozvoji jejich aktivního diváctví.  

Nejbližší plánovaný termín semináře: 6. a 7. října 2022

Seminář pro pedagogy je akreditován MŠMT pod č. j. MSMT- 6756/2022-2-235, zaměstnavatel tedy může účastníkovi semináře hradit kurzovné, případně i cestovné z peněz určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Podrobný program: 

Den 1 
9.00 – 12.00 – Náctiletí jako divadelní publikum, divadlo jako prostor pro komunikaci 
13.00 -16.00 – Metody přípravy na divadelní představení 

Den 2 
9.00 – 16.00 – Metody reflexe divadelního představení 

Praktické informace:          

Kapacita semináře je omezena na 15 účastníků 

Účastnický poplatek: 1000 Kč (1400 s ubytováním) 

Divadlu Drak byla přidělena akreditace vzdělávacího programu MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci tedy obdrží Osvědčení za absolvování semináře. 

Nákupní košík
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu