Dvoudenní akreditovaný seminář pro učitele, kteří pracují s dospívajícími 

Vzdělávacím cílem semináře je představit pedagogům nástroje k rozvíjení divácké gramotnosti žáků a studentů ve věku od třinácti let.  Seminář ukazuje divadelní umění jako příležitost k poznání světa i sebe sama, příležitost k diskusi, tříbení názorů, empatie a porozumění atd. a pomáhá učitelům tuto zkušenost zprostředkovat studentům.   Na příkladu konkrétní inscenace nabídne seminář inovativní metody přípravy na divadelní představení a jeho reflexe, které jsou přitažlivé pro dospívající a přispívají k rozvoji jejich aktivního diváctví.  

Nejbližší plánovaný termín semináře: 6. a 7. října 2022

Seminář pro pedagogy je akreditován MŠMT pod č. j. MSMT- 6756/2022-2-235, zaměstnavatel tedy může účastníkovi semináře hradit kurzovné, případně i cestovné z peněz určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Podrobný program:  Den 1  9.00 – 12.00 – Náctiletí jako divadelní publikum, divadlo jako prostor pro komunikaci  13.00 -16.00 – Metody přípravy na divadelní představení  Den 2  9.00 – 16.00 – Metody reflexe divadelního představení 

Praktické informace:           Kapacita semináře je omezena na 15 účastníků  Účastnický poplatek: 1000 Kč (1400 s ubytováním)  Divadlu Drak byla přidělena akreditace vzdělávacího programu MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci tedy obdrží Osvědčení za absolvování semináře. 

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
Divadlo Drak
Right Menu IconEN