Býti Don Quijotem / BEING DON QUICHOTTE

Objektové divadlo pro dva herce, jednu marionetu, stůl a shluk nesmyslných předmětů. Inscenace postavena na motivech Cervantesova románu, vizuální poetice Jana Švankmajera a několika faktech z každodenního života loutkáře. Představení Býti Don Quijotem konfrontuje minulost s přítomností, jedince se společností, loutkáře s loutkou či loutky s objekty.  

Představení je v českém jazyce.

 

Two-men one-puppet show

Espectáculo maravilloso! Do not miss! It will change your life forever! Or maybe…it will not. Object theatre show for two actors, one marionette a table and bunch of nonsense objects. Buildon motifs of Cervantes novel, visual poetics of Švankmajer, and some facts from everydays puppeteer’s life, the show “Being Don Quichotte” confronts past and present, the individual and the society, the puppeteer and his puppet, the puppets and objects.

SESSION BULGAKOV

Session Bulgakov je rekonstrukcí románu postavenou na dynamickém kontrastu mezi burleskou a abstraktními obrazy objektového divadla, které je postaveno na ruinách zmatku zanechaného Satanem a jeho komplici. Skrze fragmentaci a rytmizaci slov, gest a zvuků představení kombinuje asociace současného světa a tragickou stránku každého z nás, se svými problémy, strachy i touhami. Trio herců, animátorů a hudebníků klade diváky do role očitých svědků specifických událostí, a dynamickým tempem je vedou originálně pojatými obrazy z románu.

Představení oplývá dramatickou expresivitou, poetickými výjevy, hravostí a zároveň koketováním s ironickou kritikou světa, vedoucí k různým reakcím a možným interpretacím. Projekt objevuje smysl Bulgakova okázalého tématu ožívajícího před našima očima jako divadlo objektů, stejně tak jako v hudební dramaturgii tvořící which is at timesexplicitly koncert. V představení se poznáváme jako pacienti sociální instituce, či se jednoduše ponoříme do proudu asociací a vynalézavých zvratů.

Představení je doporučeno pro diváky od 14 let. Počet diváků je omezen pouze velikostí divadla.

Představení je v českém jazyce.

 

Session Bulgakov is a reconstruction of the novel, set up on the dynamics of contrasts between burlesque and abstract images of object theatre, which remained on the ruins of the confusion, left behind by Satan and his accomplices.

 

 

Nákupní košík
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu