Adventní noční obloha, koledy v mnohohlasu známé i neznámé, čaj, svařené víno a hlavně jesličky pod palmami plné andělů …

Přijďte si zpříjemnit adventní čas před Divadlo Drak