Námět, koncepce, scénografie / Idea, Concept, Scenography: Alžběta Vitvarová.

Hrají / Cast: Lukáš Bouzek, Štěpán Lustyk, René Vitvar / Milan Vedral.

Šapitó | 40 min

  • 5+ Určeno divákům od 5 let.

Loutková pohádka Karla Jaromíra Erbena DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ inspirovaná výtvarníkem Zbyňkem Sekalem. Šli dva, šli tři. Vlastně šli čtyři a ještě kůň k tomu. Šli dlouho, šli lesem. A kam došli? Do Železného zámku!

Inscenace vznikla jako semestrální práce studentů v rámci studia na katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU, premiéru měla 30. 5. 2017 na klauzurním Procesu KALD DAMU. Představení potěší děti od pěti let i jejich rodiče.

Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU byla pod vedením profesora Josefa Skupy založena v roce 1952. Studium na KALD kombinuje otevřené formy vycházející z divadelní avantgardy a zároveň progresivně aplikuje českou loutkářskou tradici. Kromě řemeslných dovedností, teoretického a historického vzdělání, se katedra zaměřuje na zkoumání oblastí prvotních divadelních funkcí, prověřuje dělení na tradiční divadelní profese – režii, dramaturgii, scénografii, herectví, kostýmní návrhářství, hudbu či tanec, jejichž prolínání tvoří jádro divadelní tvorby. Na katedře působilo mnoho význačných osobností českého divadla, např. Josef Krofta, Petr Matásek, Pavel Kalfus, Ivan Rajmont, a další. Z řad absolventů se etablují výrazné osobnosti a umělci do českých i zahraničních divadel a volných uměleckých projektů a skupin.

A puppet fairy tale by Karel Jaromír Erben ‘Long, Broad and Sharpeye’ inspired by a graphic artist Zbyněk Sekal. Once went the two; the two went, the tree went. Actually, it was four who went and one horse more. They went long, they went across the forest. Well, where did they arrive? At the Iron Castle!

Nákupní košík
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu