Den osmý má téma Vypravěčství.

Podstatou vypravěčství je převyprávění příběhu. Děj může mít symbolický obsah vyjadřující víru v celistvost nadčasového řádu. Vyprávění je často anonymní epický útvar, tradovaný řetězec příběhů, který vyvolává prostřednictvím obrazů hlubší porozumění celku světa.

Praha Exotická a Praga tropická -Kolumbie06

Člověk je schopen zachytit svými smysly pouze nepatrný zlomek nekonečné reality, vystupující jako celek. Koncept tvůrčích rezidenčních pobytů, tzv. artists-in-residence, získává v rámci městské i státní kulturní politiky ve světě stále větší prioritu. Projekt zvýšené podpory mezinárodní kulturní výměny prostřednictvím tvůrčích rezidenčních pobytů je přínosem ve smyslu rozvíjení umělecké různorodosti, tradic a podpory kulturních alternativ i zvyšování kulturního a intelektuálního přínosu z hlediska rozvoje vzdělanostní společnosti.

Vyprávění obrazy a zvuky z jedné výpravy za Prahou v kolumbijských Andách v oblasti s dramaty a protiklady RedZone. Součásti k vyvolání atmosféry je vůně i chuť kávy podávané k programu. Program ve spolupráci s kavárnou Café Na kole.

Nákupní košík
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu