Koncept: Martina a Šimon Markovi
Výtvarné řešení: Šimon Marek a Zuzana Sagitariová
Návrh instalace: Martina Marková a Šimon Marek
Instalace: Martina Marková a dílny Divadla Drak: Jiří Bareš, Štěpán Uherka, Michaela Kudelková, Hana Kopová

A neříkej to ve škole…

…je věta, kterou jsme, my narození v letech normalizace, v různých obměnách slýchali od svých rodičů v celku pravidelně. Domov a rodina byl pro nás místem, kde jsme svobodně vyjadřovali své pocity, názory a pochybnosti, nebáli jsme se být sami sebou, kde jsme mohli nahlas nesouhlasit se způsobem života i společenskými poměry. Mimo ochranné zdi našich domovů jsme byli vpasování mezi mantinely společenské konformity ve jménu pochybné ideologie, podporované dezinformacemi a vzbuzováním strachu.
Mnohdy již nešlo o přímé ohrožení života jako v poválečných padesátých letech, ale přesto byla omezována naše občanská a lidská práva. Na naše rodiče byl vyvíjen tlak i přes nás děti. Mnozí z nás nesměli svobodně studovat nebo cestovat, nesměli jsme beztrestně číst západní zahraniční tisk a poslouchat cizí rozhlasové stanice. Knihy zakázaných autorů a desky se zahraniční muzikou i západní oblečení jsme byli nucení shánět pokoutně. Nemohli jsme svobodně demonstrovat proti totalitnímu režimu, neexistoval svobodný tisk, který by přinášel objektivní informace, nesměli jsme svobodně využít své demokratické právo nejít k volbám…

Važme si všech, kteří dokáží hranice své konformity překročit, překonat svůj strach a vystoupit z bezpečí svého domova do mnohdy nelehkého světa za zdí. Važme si svých občanských i lidských práv a pečujme o ně.

Děkujeme své rodině i všem blízkým přátelům a jejich rodinám za zapůjčení osobních příběhů i dobových artefaktů.

Pro pedagogy jsme připravili manuál v elektronické podobě, který obsahuje dobové informace a odkazy pro aktivní vyhledávání spolu s modelovými situacemi vztahujícími se k výstavě.

Nákupní košík
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu