Na podzim 2023 připravily lektorky Divadla Drak Anna Hrnečková a Jana Nechvátalová  speciální akreditovaný seminář: Divadlo pro náctileté: Metody rozvíjení divácké gramotnosti dospívajících, jehož vzdělávacím cílem je představit pedagogům nástroje k rozvíjení divácké gramotnosti žáků a studentů ve věku od třinácti let.

Seminář ukazuje divadelní umění jako příležitost k poznání světa i sebe sama, příležitost k diskusi, tříbení názorů, empatie a porozumění atd. a pomáhá učitelům tuto zkušenost zprostředkovat studentům.

Na příkladu konkrétní inscenace nabídne seminář inovativní metody přípravy na divadelní představení a jeho reflexe, které jsou přitažlivé pro dospívající a přispívají k rozvoji jejich aktivního diváctví.

Nejbližší plánovaný termín semináře: 30. 11. – 1. 12.2023

 

Podrobný program:

  • Den 1

9.00 – 12.00 – Náctiletí jako divadelní publikum, divadlo jako prostor pro komunikaci

13.00 -16.00 – Metody přípravy na divadelní představení

19.00 – návštěva představení Antigona

  • Den 2

9.00 – 16.00 – Metody reflexe divadelního představení

 

Praktické informace:       

Kapacita semináře je omezena na 15 účastníků

Registrovat se můžete prostřednictvím on-line formuláře nejpozději do 10. 10. 2023.

Účastnický poplatek: 1000 Kč / 1700 Kč s ubytováním ve dvoulůžkovém pokoji na penzionu Amátka

Divadlo Drak je držitelem akreditace vzdělávacího programu MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

 

Lektorky:

Mgr. et MgA. Anna Hrnečková, lektorka Divadla Drak (v současné době na rodičovské dovolené); Absolventka katedry divadelní vědy FFUK a katedry výchovné dramatiky DAMU; externí pedagožka katedry výchovné dramatiky DAMU, lektorka volnočasových kurzů dramatické výchovy, porotkyně přehlídek dětských recitátorů a divadla hraného dětmi pořádaných pod záštitou Artama, NIPOS; redaktorka odborného časopisu Tvořivá dramatika;

spolupracovnice portálu Dramox.cz – Dramox školám, zodpovědná za vytváření metodických materiálů pro studenty a učitele;

Dlouhodobě se věnuje oboru divadelního lektorství – prakticky i teoreticky. Patří k zakládajícím členům Asociace divadelních lektorů, je spoluautorkou brožury Divadelní lektor: Inspirace pro práci s publikem. Obor divadelního lektorství vyučuje v bakalářském i magisterském programu katedry výchovné dramatiky DAMU v Praze. Sama vytvořila a vedla velký počet lektorským programů pro dětské i dospělé publikum.

V minulosti působila jako učitelka pedagogických předmětů Hudebně – dramatického oddělení Pražské konzervatoře, produkční Pražského komorního divadla v Divadle Komedie a Divadelního studia Továrna, herečka v souboru CD 94, CD 2002, Divadelním studiu Továrna a dalších divadlech.

BcA. Jana Nechvátalová, vedoucí lektorského oddělení dětského divadelního souboru Divadla Drak; Studentka magisterského programu na katedře výchovné dramatiky DAMU, Praha; Absolventka bakalářského programu Ateliéru divadlo a výchova JAMU, Brno; Má bohaté zkušenosti s vytvářením a vedením lektorských programů pro různé věkové skupiny, včetně učitelů. Věnuje se také práci s loutkou či muzejní a galerijní pedagogice.

 

 

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu