Všechna představení budou obsazena maximálně do 50% kapacity hlediště.

Vstupenky do Divadla Drak nejsou číslovány. Z důvodu nutného dodržení rozestupů mezi diváky, vyjma členů jedné domácnosti, bude každý divák při vstupu do divadla usazen divadelním personálem tak, aby byla dodržena veškerá hygienická opatření.

Pro co nejbezpečnější průběh návštěvy pro Vás, diváky, ale i všechny zaměstnance divadla, Vás prosíme o dodržování všech pravidel, která jsou stanovena v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví účinného od 8.6. 2021: 

1. Všichni návštěvníci se budou muset při vstupu do divadla prokázat:

    • POC antigenním testem na odběrném místě s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin nebo
    • RT-PCR testem s negativním výsledkem ne starším než 7 dní nebo
    • certifikátem o provedeném očkování (22 dní od první dávky očkování) nebo
    • potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění)
    • potvrzením od zaměstnavatele, ze školy nebo čestným prohlášením o provedeném povinném testování s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin (AG test) /7 dní (PCR test)

Ve výše uvedených případech bude vyžadováno vytištěné písemné potvrzení z kompetentních míst, předložení SMS zprávy na displeji vašeho telefonu, resp. čestné prohlášení či čestné prohlášení zákonného zástupce o negativním testu.

U dětí do 6 let není testování požadováno.

2. Všichni diváci musí mít po celou dobu návštěvy divadla nasazený funkční respirátor odpovídající kategorii FFP2.

3. Každému návštěvníkovi bude u vstupu elektronicky změřena tělesná teplota, která nesmí překročit hodnotu 37,2 ºC.

V případě, že někdo z příchozích diváků nebude některou z těchto podmínek splňovat, nebude možné ho do divadla vpustit.

Nákupní košík
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu