Dne 10. 1. 2020 oslavila dlouholetá ředitelka Divadla Drak, paní Jana Dražďáková, významné životní jubileum. Narodila se v roce 1940 a s královéhradeckým Drakem spojila celý svůj profesní život.Do divadla nastoupila v roce 1960 jako sekretářka prvního ředitele Vladimíra Matouška.

Později, jako tajemnice uměleckého souboru, převzala organizaci celého divadelního provozu Draku. Po sametové revoluci ji na přímou žádost zaměstnanců divadla magistrát jmenoval první porevoluční ředitelkou. V této funkci setrvala od r. 1991 až do svého odchodu do penze v červenci 2010. V Divadle Drak tak prožila neuvěřitelných padesát let.
Jménem celého Divadla Drak jí přejeme k osmdesátým narozeninám vše nejlepší a stále pevné zdraví!