Již osmnáctým rokem nabízí festival THEATRUM KUKS divákům barokní a barokem inspirované umění odehrávající se v historických kulisách tamějšího jedinečného areálu i jeho okolí. V letošním roce bylo k účasti na tomto festivalu přizváno také Divadlo Drak spolu se svou inscenací „FAUST“ a pohádkou „A do třetice všeho…“. Královéhradecký Drak tak díky své účasti na festivalu otevře novou divadelní sezónu již v měsíci srpnu.

Známý příběh učence, který upíše svou duši ďáblu a doufá, že tak konečně dosáhne na tomto světě spokojenosti, mohou diváci zhlédnout v sobotu 24. 8. od 18:00 hodin v šapitó Divadla Drak. Faustovské téma je s loutkovým divadlem spjato od jeho počátků a dočkalo se bezpočtu loutkářských variací včetně té nejslavnější z nich, v podání Matěje Kopeckého. A právě tato verze, upravená prof. dr. Jindřichem Veselým podle starých loutkářských tradic, původních rukopisů a Matěje Kopeckého, se stala východiskem pro „Fausta“ Divadla Drak. Tato až barokně mnohovrstevnatá inscenace navazující na tradice lidového loutkářství, které však zasazuje do ryze soudobého kontextu, přesně zapadá do dramaturgie festivalu Theatrum Kuks ohledávající souvislosti mezi barokními inspiracemi a současností. Titul nastudoval soubor v roce 2018 k šedesátému výročí existence Divadla Drak.

V neděli 25. 8. pak Drak zahraje pro nejmenší diváky hravou a výtvarně expresivní inscenaci „A do třetice všeho…“. Děti i jejich rodiče se dozví, že bez práce nejsou svatební koláče, že kdo přespříliš rozmazluje svoje děti, ten riskuje, že jimi bude sněden, a že krást se nevyplácí. Moudrost a půvab klasických pohádek jdou v této inscenaci inspirované jarmarečním divadlem ruku v ruce s magií loutkového divadla, romantikou starých hracích skříní a energií živé hudby. Představení se hraje se od 11:00 hodin opět v šapitó.

Teatrum Kuks je ve své koncepci zcela ojedinělým projektem, který slovy svých pořadatelů znovu probouzí zapomenutý fenomén uměleckých vizí hraběte F. A. Sporcka o spojení barokního divadla, opery a hudby s komponovanou barokní krajinou a nás těší, že v tomto roce i my můžeme přispět svou účastí ke zdaru této výjimečné akce. A to nejen oběma inscenacemi, ale i zapůjčením našeho šapitó pro další festivalové produkce a projekty,“ řekla k účasti na festivalu ředitelka Divadla Drak Eliška Finková