Vedoucí techniky, zvukař, osvětlovač

Filip Poskonka