Herec

Filip Huml

Filip Huml je vášnivý sběratel. Nikoli věcí více či méně kuriózních, jimiž se pak jejich majitelé těší ve skrytu svých domovů, ale lidových písní a všech informací o hudební kultuře našich předků. Ty pak předává svým spolupracovníkům a členům folkloristických sdružení, jichž je členem hned v několika městech. Dává mu to navíc možnost nezapomenout na profesi učitele, jímž se stal ještě před studiem u profesora Krofty. To na něj mělo blahodárné účinky nejen v oblasti divadelní, ale Filip se tam cele zamiloval pouze do divadla a učitelskou kariéru pověsil definitivně na hřebík. Učitelské ukazovátko sice při studiu některých inscenací (které korepetuje či dokonce režíruje) vytahuje, ale nepotřebuje jím vyvolávat hrůzu, protože jeho tvář vzbuzuje respekt sama od sebe. Ale tatáž tvář se v okamžiku dovede změnit a vy se díváte na obličej zrzavého rošťáka, přístupného všem lumpárničkám, které rád a ochotně se svými kolegy při vzniku inscenace vyzkouší.

Kde mě můžete vidět