Eliška Finková

Divadlo Drak, Divadlo radosti a komedie. Radosti pro mě a později i pro moje děti. 1.ledna 2010 jsem se stala jeho ředitelkou. Moje očekávání bylo samozřejmě provázeno přirozenými obavami, zda zvládnu svoji práci tak, jak se ode mne očekává a jak si sama představuji. A pak pocit hluboké úcty a pokory – před všemi mými předchůdci – panem Vítkem, Dvořákem, Josefem Kroftou, Miloslavem Klímou, před paní Janou Dražďákovou, ženou mně velmi blízkou. Před všemi, kteří s Drakem spojili své profesní, a jak už tak u divadla bývá, i osobní životy. Drak se tak pro mě stal výzvou, jak co nejlépe navázat na bohatou tradici ojedinělé kulturní instituce a jak ji rozvinout a přizpůsobit dnešní době a budoucnosti. Věřím, že jsem se s tím vyrovnala. Zkušenosti s prací v divadle mám a jsem otevřena všemu novému, co přijde, novým projektům, novým lidem. Mám bezvadné rodinné zázemí, které mi umožňuje se práci věnovat naplno. Pořebuji k tomu pomoc, důvěru, pochopení a někdy možná i trpělivosti. Moc bych si přála, aby naše práce byla radostí a ne komedií.

S úctou Eliška Finková