I moje tělo umí cítit, mluvit, jednat a hrát si…

Workshop seznámí účastníky se základy jevištního pohybu. Pomocí originálních her a cvičení si účastníci budou moci vyzkoušet výrazové možnosti lidského těla a naučit se rozumět jeho řeči. Po hledání citlivosti vlastního těla a odhalování nezvyklých možností pohybu se účastníci seznámí mimo jiné se základy pantomimy a vyzkouší si jednoduché jevištní triky a gagy. Na základě vlastní zkušenosti si tak budou moci uvědomit, jak zásadní roli hraje pohyb v hereckém projevu i v každodenním lidském jednání. Workshop je určen všem žákům bez ohledu na jejich fyzické předpoklady či předchozí pohybovou průpravu.

Workshop je součástí projektu Divadlo na vlastní kůži, který umožňuje účastníkům vyzkoušet si v několika samostatných workshopech profese, které se podílejí na vzniku divadelní inscenace. Na základě vlastní aktivní účasti se účastníci seznamují s tajemstvím výroby divadla, učí se divadlo vnímat a rozumět mu. Všechny workshopy však také přispívají k rozvoji osobnosti a mají přesah do běžného života. Především se zaměřují na rozvoj kreativity, probouzí fantazii, rozvíjejí citlivost a zlepšují komunikační dovednosti účastníků.

Workshop lze kombinovat s komentovanou prohlídkou muzea loutek, návštěvou divadelního představení Divadla Drak nebo s účastí na dalším workshopu či jiném vzdělávacím programu.

Vedou herci a lektoři Divadla Drak.