Whispers / Šepoty

„Šepoty“, cinkání duší, rachocení vzpomínek a předci, kteří klopýtají na scénu. V předchozích představeních pracovala Nicole Mossoux s různými formami možné interakce marionet, stínu a manipulace s předměty. Tentokrát se zabývá světem zvuků, které jsou ozvěnami jejích strašidelných pohybů.

Silueta vypůjčená z Vermeerových výjevů neúnavně odchází a zase se vrací na to samé místo v prostoru a přináší s sebou siluety, které jakoby se vynořovaly z jejího vlastního těla: impulzivní ektoplazma nebo protáhlé přízraky se objevují náhle, nepříhodně, s úmysly, které jsou přinejmenším zcela nejasné. Užití živých zvuků jim propůjčuje paradoxní konsistenci, kdy je živá postava vytlačována fantomy, které sama vytvořila.

Jedná se o inscenaci významného belgického tanečního souboru Mossoux-Bonté, na které se podílelo Théâtre de la Balsamine (Brusel) spolu s Théâtre Le Passage (Fécamp), tanečním oddělením Federation Wallonie-Bruxelles a Wallonie-Bruxelles International.

Whispers, a clinking of souls, a rumble of recollections and the ancestors who stumble onto the scene. In this performance Nicole Mossoux is in engagement with the world of sound that echoes her haunted movements. In the centre of the stage a silhouette borrowed from one of Vermeer‘s tableaux, tirelessly leaves and returns to the same point in space, bringing along animated silhouettes that seem to emerge from her own body: impetuous ectoplasms or gangly spectres appear suddenly, inopportune, with intentions that are at the very least unclear. The use of live sounds give them a paradoxical consistence when the living character is supplanted by the phantoms she created.

TRIO KATASTROFA

Divoké balkánské rytmy a heavy polka! Improvizace jsou jádrem tvorby uskupení Trio Katastrofa spojující rytmy z Bulharska, Maďarska Slovinska a Skandinávie. Trio je tvořeno akordeonovým virtuosem Matijou Solcem ze Slovinska, houslistkou Sofií Högstadius ze Švédska, specializující se na bulharskou lidovou hudbu, a multižánrovým švédsko-chilským perkusionistou Stefanem Hedborgem.

 

Wild Balkan and heavy polskas! With improvisation as the base Trio Katastrofa cook up melodies from Bulgaria, Hungary, Slovenia and the Nordics.  The trio consists of the accordion virtuoso Matija Solce from Slovenia, violinist Sofia Högstadius from Sweden who has specialized in Bulgarian folk music and the multi genre Swedish-Chilean percussionist Stefan Hedborg.

 

Les Folles / Šílené

„Les Folles“ je poetický triptych pojednávající o argentinských matkách, které vzdorovaly poslední vojenské diktatuře, zodpovědné za 30 000 „zmizení“. Tato diktatura podněcuje rozhněvané kolektivní vědomí, zrozené z křiku lůna žen, požadující hledání zmizelých členů rodiny a obranu lidských práv.

V první části inscenace je vytrvalost těchto žen s vyšívanými šátky ukázána skrze postavu švadleny. Steh za stehem se pokouší přivolat vzpomínky na zmizelé a vytváří intimní rekonstrukci, která se mění z pouhé samoty na kolektivní sílu. Druhá část představení je dokument o pátrání argentinského imigranta v Evropě, který objevuje politický kontext oněch temných let, kdy bylo nebezpečné se otevřeně vyjadřovat. Tato dvě němá sóla doplňuje např. výstava historických fotografií Matky z Plaza de Mayo, loutková rekonstrukce „pochodu odporu“, či krátký animovaný film.

La Mue/tte je tandem tvořený herečkou a loutkářkou Delphine Bardot a Santiagem Morenem, hudebníkem a loutkářem argentinského původu. Oba se spojili v roce 2014, aby vytvořili inscenaci, kde se prolínají tělo a objekt a kde hudba a gesto jsou neoddělitelné. Vynalezli divadelní jazyk beze slov, v němž s využitím pohybujících se těles a předmětů, prvků každodenního života, masek nebo textilních materiálů vytvářejí výmluvné obrazy.

„Les Folles“ is a poetic triptych that talks about those Argentine mothers who resisted the last Military Dictatorship that was responsible for 30,000 „ disappearances“. In a political context similar to the Inquisition, a mad and visceral collective consciousness arises, born of a call from the women‘s womb in order to find the disappeared members of families and to defend human rights.

 

ORCHESTR POSLEDNÍHO DNE / ORCHESTRA OF THE LAST DAY

O.P.D. vznikl z hudebního tělesa sestaveného u příležitosti uvádění kabaretu Vícezrnný koláček štěstí v roce 2007 v divadle Minor. Po jeho skončení v roce 2008 se toto těleso rozhodlo pokračovat dál jako regulérní kapela s velmi nepravidelným až náhodným koncertováním.

Orchestra of the Last Day was founded to commemorate the cabaret Vícezrnný koláček štěstí (Multigrain Lucky Cake) at Minor Theatre in 2007. After its derniere the group decided to carry on as a regular band with irregular, even accidental concertizing.

 

Triptease

Triptease vás zve, abyste ztratili hlavu ve fantastickém obludáriu.

Obézní žena a strip-tease loutek odhalených až na jejich tělesné orgány ve spárech dvou bezhlavých kabátů.
Divoká a absurdní hra, kde se těla loutkoherců mísí s těly loutek.
Tajný kabaret na nejroztodivnějších místech.
Nechte se strhnout do časoprostoru naplněného podivnou poetikou.
Vydejte se na výlet mimo svou komfortní zónu.

Soubor Mouka vznikl v Praze v roce 2006 na základě práce pod vedením Marka Bečky (Buchty a loutky). Prvním představením byla jejich vlastní verze Červené Karkulky s dřevěnými loutkami z českého loutkového divadla 18. století. Ve svých představeních vytváří svůj vlastní nekonvenční vesmír, ve kterém vznikají úžasné střety mezi fantazií a skutečností každodenního života.

Triptease invites you to lose your head in a fantastic freak show.

An obese woman and the strip tease of vital organs conducted by two headless coats will ticle your curiosity. A fierce and ridiculous game where the puppet master‘s bodies mingle with the puppets bodies.
It is the envy to discover the world of our „striptyque“ show!
To create a clandestivane cabaret in quirky places.
A word reinvented with a burlesque touch.
Taking the audience into a time capsule fed by strange poetry.
They are imersed into a familiar place which is transformed into a performance site.
To look outside the box.

STŘÍDMÍ KLUSÁCI V KULISÁCH VIŠNÍ / TEMPERATE TROTTERS IN SOUR CHERRY COULISSES

Veselí chlapci hrají smutné písně plné lásky a naděje, která umře naposled. Hudba, improvizace, poesie, fantasie…

Merry boys playing sad songs full of love and hope, which dies the last. Music, improvisation, poetry, fantasy…

 

Společenstvo vlastníků

Nelítostný boj rozvášněných eg o pozice a dominanci na výsluní společenského jeviště v autorském projektu Divadla Vosto5. Dramatický formát postavený na půdorysu klasické schůze společenství vlastníků bytových jednotek v sobě skrývá vše, co přináší každé sousedské soužití – banální konflikty, absurditu, vypjaté emoce i humor.

Inscenace je postavena na půdorysu běžné schůze SVJ, jakých ročně probíhají tisíce. Všichni účastníci jsou vlastníky bytových jednotek, což jim dává právo rozhodovat o společných prostorách s důrazem a jistotou svého majetku. Oněch několik metrů čtverečných v osobním vlastnictví jim tedy poskytuje jednoduchou veličinu – moc. Moc, kterou jinak nemohou prokázat a nechat naplno projevit nikde jinde, než právě zde – na schůzi SVJ.

SVJ má svůj volený orgán – výbor SVJ, jehož úkolem je spravovat společný dům „s péčí řádného hospodáře“, jak definuje zákon. Tuto formuli si ovšem každý vykládá po svém. Nutnost žít pod jednou střechou v jednom domě vyžaduje uspořádat jednou za čas schůzi SVJ, kde se musí probrat všechny body týkající se nutných oprav a dalších záležitostí ve společných prostorách domu, aby dům svým nájemníkům jednak nespadl na hlavu, ale aby se v něm všem i lépe žilo.

Prototypy lidí, které zdravíme na chodbě svého domu, a kteří nás neskutečně štvou. Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo o nás. Originální představení oceňovaného Divadla Vosto5 mělo premiéru v říjnu 2017.

The performance is based on one common meeting of one Association of Unit Owners, which nowise differs from thousands held every year. All participants are flat owners which gives them right to decide about common space while lyimg emphasise on their properties. Those few square metres they own give them one simple quantity: power. The power they can prove and show nowhere but here – at the meeting of the Association of Unit Owners.

SONJA VECTOMOV

Finsko-česká hudebnice a skladatelka Sonja Vectomov je nevyzpytatelnou zvukovou a vizuální průzkumnicí s kořeny v klasickém hudebním světě, propojující spontánní příběhy inspirované životem, literaturou a vědou. One-woman show s pulzujícími rytmy, širokými basovými linkami, syntezátory a živými akustickými nástroji,  jako jsou housle a foukací harmonika. Svým hlasem Vectomov jemně kráčí mezi zpěvem a vyprávěním. Ve svých textech navazuje na historické a současné události s nekonečnou možností lidského rozvoje. Nečekané zvraty proudící z dialogu zkušeností mezi klasickou hudební scénou a severskou elektronikou nenechají nikoho klidným. Budete plout po zvukovém jezeře i tancovat po stolech.

 

Vectomov is a determined sound explorer with classical music background. Her spontaneous narrative draws inspiration from literature, life and science, a one-woman power show with devastating beats, synths and conjugal visits from violins and vocals that skim across the lake.

 

 

Zápisky z volných chvil

O volném čase, který taje, mizí, rozpadá se a zamrzá.

Je ticho, vlaštovky létají nízko a já čekám, jestli se něco stane.

Bouřkový mrak je vysoký, nahoře široký a zploštělý. V létě, zejména v červenci a v srpnu, odpoledne a navečer, když je horko, dusno, bílé huňaté mraky jsou nízko, postupně rostou do výšky, odspodu  tmavnou a mají rozšířený a zploštělý horní okraj.

Autorská inscenace se inspiruje důvěrnými sešity dvorní dámy Sei Šónagon (konec 10. století) a zápisky poustevníka Kamo no Čómeie (13. století).

Inscenace získala čestnou záštitu Velvyslanectví Japonska v České republice.

UPOZORNĚNÍ pro diváky: Během představení se ve zvýšené míře používá kouř. Doufáme, že tento zážitek rychle rozdýcháte.

About a leisure time that thaws and disappears, fragments and freezes.

It is quiet, swallows are flying low and I am waiting for something to happen.

Author‘s production inspired by intimate notebooks of a lady at court, Seu Šonagon (the late 10th century) and notes by a hermit, Kamo no Čómei (the 13th century).

 

JAN HRUBÝ (a) TRIO – křest CD Kouzlo okamžiku

sestava: Jan Hrubý, Ondřej Fencl, Sean Barry, Michal Hnátek

Barevný koncert plný překvapení, spontánní improvizace a nestárnoucích písní (Večernice, Špejchar, Funebráci, Astrolog, Scarborough…) je provázaný smyčcovými tahy nezmara a sedmdesátníka Hrubého, který je na pódiu pořád tak trochu klukem… ostatně, jde o jasně “nejmladší” z Honzových hudebních působišť. Od února 2021 je i zachycen na live albu Kouzlo okamžiku, které zatím nemohlo být koncertně přestaveno. Na vůbec první křest dojde koncem května právě v hradeckém Draku.
V akustické sestavě se zpěvákem, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem (m.j. 5P Luboše Pospíšila, Marsyas, Vl.Merta, Schodiště…), fenomenálním hráčem na keltskou harfu Seanem Barrym (m.j. Lenka Filipová nebo třeba také kdysi hrál anglické královně!) a hostujícím perkusistou Michalem Hnátkem představí matador českých bigbítových houslí průlet vším čím je a byl.

“Projekt vznikl náhodou, všichni zúčastnění běžně doprovázejí Vláďu Mertu a když jednou nečekaně nemohl na koncert, tak jsme zahráli bez něj. Překvapilo nás, že bylo vyprodáno a také jsme zjistili, že nás to baví a publikum snad ještě víc, “ přibližuje kapelník Ondřej Fencl. “Už jsme hráli asi dvacetkrát a skoro všude měli narváno. Hodně improvizujeme, necháváme se unášet, třeba až ke klasice, ať jsou to Beatles nebo Antonín Dvořák. To záleží na kouzlu okamžiku. A aby nás to neodneslo mimo rytmus, na perkuse hostuje náš kamarád Míša Hnátek.”
Kapela beze zbytku naplňuje podtitul “barevně a živě”, který nese i její zánovní CD. Repertoár tvoří irské balady v uhrančivém podání Angličana Barryho, Fenclovy autorské písně z repertoáru jeho kapely Hromosvod, instrumentálky a jako koření ukázky ze stěžejních působišť Jana Hrubého – Variace na renesanční téma a Špejchar blues Vladimíra Mišíka, Blues o spolykaných slovech Michala Prokopa a Astrolog Vládi Merty v divoké, leckdy až desetiminutové verzi bez zpěvu, s odbočkami kam se jen zachce.
” V tomhle složení nehrajeme dlouho, tak zatím volíme dost převzatých skladeb. Až na pár písniček Ondry jsou to jsou vesměs tradicionály, mohu-li tento termín vztáhnout i na tři, čtyři písničky repertoáru kapel Framus 5 a ETC… ” přibližuje dvaasedmdesátiletý houslista Jan Hrubý.
“Nikdy jsme neměli zkoušku, to je podobné, jako s Vláďou Mertou. Když jsme spolu hráli poprvé, tak ani playlist… sedneme na pódium, necháme se nést, pinkáme si témata, hrajeme, co nás zrovna napadne,” komentuje kapelník Ondřej Fencl svobodomyslnou podstatu hudebního projektu.
“Do budoucna bych se s touhle partou rád soustředil na studiovou desku, která vzejde z naší autorské dílny,” uzavírá sympatickým pohledem dopředu Jan Hrubý.

Pro představu, listopadový online koncert kvarteta Hrubý-Fencl-Barry-Hnátek můžete zhlédnout zde:

Anebo se nechte překvapit, co přinese Kouzlo okamžiku.

Pro co nejbezpečnější průběh návštěvy pro Vás, diváky, ale i všechny zaměstnance divadla, Vás prosíme o dodržování všech pravidel, která jsou stanovena v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví účinného od pondělí 24. 5. 2021:

Představení bude obsazeno maximálně do 50% kapacity hlediště.

Vstupenky nejsou číslovány. Z důvodu nutného dodržení rozestupů mezi diváky, vyjma členů jedné domácnosti, bude každý divák při vstupu do divadla usazen divadelním personálem tak, aby byla dodržena veškerá hygienická opatření.

1. Všichni návštěvníci se budou muset při vstupu do divadla prokázat:

Ve všech výše uvedených případech bude vyžadováno vytištěné písemné potvrzení z kompetentních míst nebo předložení SMS zprávy na displeji vašeho telefonu. Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. Čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.

U dětí do 6 let není testování požadováno.

2. S ohledem na případnou potřebu trasování musí divadlo po nezbytně nutnou dobu evidovat kontaktní údaje přítomného diváka(jméno, e-mailovou adresu a tel. číslo). Kontaktní formulář je k dispozici v elektronické formě ke stažení na webových stránkách divadla. Můžete si jej vytisknout a vyplnit předem. Dále budou formuláře k dispozici ve foyeru divadla u pokladny.

Divadlo Drak se zavazuje, že získané kontaktní údaje nevyužije k jinému účelu, než pro který budou poskytnuty. Po uplynutí 30 dnů budou tato data skartována.

3. Všichni diváci musí mít po celou dobu návštěvy divadla nasazený funkční respirátor odpovídající kategorii FFP2.

4. Každému návštěvníkovi bude u vstupu elektronicky změřena tělesná teplota, která nesmí překročit hodnotu 37,2 º

 

V případě, že někdo z příchozích diváků nebude některou z těchto podmínek splňovat, nebude možné ho do divadla pustit.

 

Nákupní košík
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu