VU

Vu zábavné a inteligentní sólo představení na pomezí divadla objektu, cirkusu a pantomimy. Chorobné puntičkářství spojené s denní rutinou – přípravou šálku čaje – přivádí hlavní postavu na kraj šílenství nezměrných rozměrů. Tato neobvykle legrační, sugestivní a napínavá cirkusová miniatura zblízka zkoumá každodenní rituály, které jsou prezentovány jak hercovým virtuózním žonglováním, tak jeho originální vynalézavostí.

www.sacekripa.com

 

A manipulator of everyday objects with a meticulous character, delicate and outrageously meet and tidy, finds himself on the crossroads between object theatre, miniature circus and involuntary clowning.

« Vu » is a silent show about the small obsessions of life. Those small obsessions which can become siclky obsessions fed by excessive attention to detail, making us completely lose our minds.

 

Za příběhem Draku / За iсторією Drakа

ZA PŘÍBĚHEM DRAKU

Divadlo Drak připravilo na letní měsíce pro své návštěvníky speciální venkovní program – dobrodružnou výpravu Za Příběhem Draku.  Trasa výpravy začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží potřebné informace a pracovní list s mapou. Výprava probíhá bez průvodce, ale kdykoliv v průběhu programu mohou poutníci vyhledat pobočníka, který jim poradí, jak pokračovat v cestě či kde hledat dál. První část výpravy se odehrává venku v okolí divadla. Poutníci se pohybují podle herní mapy a plní interaktivní úkoly, luští hádanky a postupně získávají jednotlivé indicie potřebné k zdárnému dokončení hry a nalezení pokladu, který se ukrývá v bludišti vitrín v expozici výstavy Příběh Draku 1958 -2018.

Manuál poutníka

 

Praktické informace

Na výpravu Za Příběhem Draku se můžete vydat v letních měsících v otevírací době Labyrintu Divadla Drak. Poslední výprava vychází nejpozději v 15.30.

Ceny vstupného

jednotlivé 100 Kč
1 dospělý + 2-3 děti 260 Kč
2 dospělí + 2-3 děti 360 Kč
každé další dítě 70 Kč
ZTP, studenti, důchodc 70 Kč
děti do 3 let věku zdarma
organizované skupiny 60 Kč/os

 

ЗА ІСТОРІЄЮ DRAKА

Театр Drak приготував на літні місяці для своїх відвідувачів спеціальну програму на свіжому повітрі – пригодницький квест За iсторією Drakа. Дорога квесту починається і закінчується у Лабіринті Театру Драк, де учасники отримають необхідну інформацію і робочий зошит з мапою. Квест проходить без провідника, але протягом програми мандрівник може відшукати помічника, котрий їм порадить як продовжувати або що шукати далі. Перша частина квесту проходить на вулиці біля театру. Мандрівники рухаються за ігровою картою і заповнюють завдання, відгадують загадки і поступово знаходять підказки, котрі допоможуть успішно закінчити гру і віднайти скарб, що схований у лабіринті вітрин у експозиції виставки Історія Drakа 1958 -2018 (Příběh Draku 1958 -2018).

Довідка мандрівника

 

ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

На квест За Історією Drakа ви можете прийти у літні місяці у відкритий час Лабіринту Театру Drak. До 15:30 можна отримати завдання.

Ціна входу

вхідний квиток за одного – 60 крон.

 

 

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu