Československo

Třicetileté výročí rozpadu Československa nabízí jedinečnou příležitost divadelně reflektovat mimořádný fenomén, jímž je ojedinělá blízkost dvou národů, které na 75 let spojily svůj historický vývoj a která nejspíš nemá ve světě obdoby. Jak ji ale vnímáme dnes? A jak ji dnes v obou zemích vnímá dětský divák, pro nějž je soužití ve společném státě již jen kapitolou v učebnici dějepisu? Po těchto otázkách chceme pátrat prostřednictvím autorské česko-slovenské inscenace, která na půdorysu původního příběhu ohledává různé podoby současného vztahu mezi Čechy a Slováky. Jeho politický rámec zmizel, společné televizní programy jsou také pryč, co tedy jako pojítko zbývá? Několik účtů youtuberů, kteří jsou populární na obou stranách řeky Moravy? Zdá se, že je toho přece jen víc…

Věděli jste například, že československé loutkářství je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO? A teď si představte, že by na UNESCO přišlo anonymní udání, že žádné československé loutkářství neexistuje a taková tradice nikdy nevznikla? Co by pak zbylo československým loutkářům jiného, než spojit síly a dodatečně vytvořit jeden společný, dokonale československý, absolutně vyvážený, předem tradiční kus, aby pochyby světové veřejnosti rozptýlili? Otázkou jen zůstává, jestli by se byli schopni dohodnout na tom, jak má takový dokonale československý kus vypadat.

Hradecká kulturní pátračka / ГРАДЕЦЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ КВЕСТ

HRADECKÁ KULTURNÍ PÁTRAČKA

Královéhradecké kulturní organizace spojily své síly a na letní měsíce připravily pro své návštěvníky a diváky speciální program, Hradeckou kulturní pátračku.

Pátračka začíná v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží všechny potřebné informace a pracovní list s mapou. Další instituce už mohou navštívit v libovolném pořadí.

Uvnitř každé instituce nebo v jejím bezprostředním okolí se nachází jedno stanoviště, které je označeno logem pátračky. Prostřednictvím hry, splněním interaktivního úkolu, vyluštěním tajenky či rozřešením šifry účastníci získají indicii, díky které budou moci pokračovat dál v pátrání a zároveň nahlédnout do zákulisí kulturních organizací a vybraných profesí.

Hradecká kulturní pátračka nabízí účastníkům především zážitek a chce představit jednotlivé instituce jako živá, inspirativní a přátelská místa.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Na Hradeckou kulturní pátračku se můžete vydat vždy o víkendu od 10.00 – 17.00.

Doporučený čas pro zahájení výpravy je mezi 10.00 – 15.30.

Délka trvání programu je cca 2 hodiny.

Je jen na vás, kolik času pátrání věnujete. Pokud však budete chtít objevit všechna tajemství a užít si jednotlivá stanoviště opravdu naplno, odhadovaná délka pátračky je cca 2 hodiny. Můžete ji však absolvovat i ve více dnech. Jednotlivá stanoviště a instituce jsou otevřené od úterý do neděle v čase od 10.00 – 17.00, stanoviště v Bio Central je přístupné každý den až od 13.00, stanoviště v GMU ve čtvrtky od 12.00.

Program je vhodný pro rodiny s dětmi.
Minimálně jeden z pátračů ve skupině by měl umět číst a psát, pátračka je určena pro děti od 10 let.

VSTUPENKY A KONTAKT

Hradecká kulturní pátračka začíná v Labyrintu Divadla Drak, Hradební 632, Hradec Králové 500 03.

Otevírací doba pokladny Labyrintu Divadla Drak
sobota – neděle od 10.00 do 17.00 hodin

Ceny vstupenek
jednotlivé 70 Kč
skupinové 50 Kč (lze uplatnit od 3 osob, cena za osobu)

Rezervace
+420 601 154 379
rezervace@draktheatre.cz

Předprodej na www.hkpoint.cz, Turistické informační centrum, Eliščino nábřeží 626/9, Hradec Králové 500 03.

 

 

ГРАДЕЦЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ КВЕСТ

Краловоградецька культурна організація об’єднала свої зусилля і на літні місяці приготувала для своїх відвідувачів Градецький культурний квест. 

Квест починається у Лабіринті Театру Drak, де учасники отримають всю необхідну інформацію і робочий лист з мапою. Далі вони інституції можуть відвідувати у вільному порядку. 

Всередині кожної інституції або у біля неї знаходиться одна зупинка, котра позначена логом квесту. Через гру, наповнену інтерактивними завданнями, шляхом відгадування таємниць або розшифруванням шифрів, учасники віднайдуть підказки, завдяки котрим вони можуть продовжувати далі і при цьому вони зможуть заглянути за куліси культурних організацій та різних професій. 

Градецький культурний квест пропонує учасникам передусім досвід і хоче представити конкретні інституції як живі, надихаючі та дружні місця. 

ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Градецький культурний квест ви можете почати завжди у вихідні дні протягом 10:00 – 17:00. 

Рекомендований час для початку квесту 10:00 – 15:30

Тривалість програми близько 2 годин.

Скільки часу ви витратите на пошуки, залежить від вас. Однак, якщо ви хочете розкрити всі секрети та насолодитися окремими зупинками квесту справді в повній мірі, орієнтовна тривалість пошуку становить близько 2 годин. Однак ви можете завершити його протягом кількох днів. Окремі зупинки та установи працюють з вівторка по неділю з 10:00 до 17:00, зупинка у кінотеатрі Біо Централ (Bio Central) відкрита кожен день від 13:00, зупинка Галереї сучасного мистецтва – у четвер від 12:00.

Програма розрахована на родини з дітьми.
Мінімально один з мандрівників у групі повинен вміти читати і писати, квест розрахований на дітей від 10 років. 

КВИТКИ ТА КОНТАКТИ

Градецький культурний квест починається у Лабіринті Театру Drak, Hradební 632, Hradec Králové 500 03.

Час роботи каси Лабіринту Театру Drak
субота – неділя від 10:00 до 17:00

Вхід безкоштовний

 

 

 

Hradecká kulturní pátračka

Královéhradecké kulturní organizace spojily své síly a na letní měsíce připravily pro své návštěvníky a diváky speciální program, Hradeckou kulturní pátračku.

Pátračka začíná v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží všechny potřebné informace a pracovní list s mapou. Další instituce už mohou navštívit v libovolném pořadí.

Uvnitř každé instituce nebo v jejím bezprostředním okolí se nachází jedno stanoviště, které je označeno logem pátračky. Prostřednictvím hry, splněním interaktivního úkolu, vyluštěním tajenky či rozřešením šifry účastníci získají indicii, díky které budou moci pokračovat dál v pátrání a zároveň nahlédnout do zákulisí kulturních organizací a vybraných profesí.

Hradecká kulturní pátračka nabízí účastníkům především zážitek a chce představit jednotlivé instituce jako živá, inspirativní a přátelská místa.

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE

Na Hradeckou kulturní pátračku se můžete vydat vždy o víkendu od 10.00 – 17.00.

Doporučený čas pro zahájení výpravy je mezi 10.00 – 15.30.

Délka trvání programu je cca 2 hodiny.

Je jen na vás, kolik času pátrání věnujete. Pokud však budete chtít objevit všechna tajemství a užít si jednotlivá stanoviště opravdu naplno, odhadovaná délka pátračky je cca 2 hodiny. Můžete ji však absolvovat i ve více dnech. Jednotlivá stanoviště a instituce jsou otevřené od úterý do neděle v čase od 10.00 – 17.00, stanoviště v Bio Central je přístupné každý den až od 13.00, stanoviště v GMU ve čtvrtky od 12.00.

Program je vhodný pro rodiny s dětmi.
Minimálně jeden z pátračů ve skupině by měl umět číst a psát, pátračka je určena pro děti od 10 let.

VSTUPENKY A KONTAKT

Hradecká kulturní pátračka začíná v Labyrintu Divadla Drak, Hradební 632, Hradec Králové 500 03.

Otevírací doba pokladny Labyrintu Divadla Drak
sobota – neděle od 10.00 do 17.00 hodin

Ceny vstupenek
jednotlivé 70 Kč
skupinové 50 Kč (lze uplatnit od 3 osob, cena za osobu)

Rezervace
+420 601 154 379
rezervace@draktheatre.cz

Předprodej na www.hkpoint.cz, Turistické informační centrum, Eliščino nábřeží 626/9, Hradec Králové 500 03.

Nákupní košík
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu