V rámci příprav  inscenace MIMOŇ oslovili její tvůrci výtvarný obor ZUŠ  Střezina s nabídkou spolupráce na  vizuální stránce představení. Vzniklo tak množství obrazů s vesmírnou tématikou, kdy některé z nich jsou přímo použity v představení jako součást videoprojekce. Vernisáž všech výtvarných prací, které díky společnému projektu vznikly, proběhne v pátek 19.10.218 od 16.00 hodin v prostorách Labyrintu Divadla Drak.

Jak uvedla Jana Nechvátalová, lektorka divadla: „ V rámci celého projektu se stala významnou také spolupráce s Křesadlem – centrem pomoci lidem s poruchou autistického spektra. To poskytlo jak odbornou pomoc při přípravě pracovních listů, kterými se snažíme přiblížit a snad i pootevřít autistův svět dětskému divákovi, tak se aktivně zapojilo do příprav vernisáže výstavy. Díky tomu zde návštěvníci mohou shlédnout výtvarná a literární díla i jejich dětských klientů.“